piątek, 23 września 2022 09:43

W Wieliczce i w Sopocie. Rozmowy ekspertów o poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym

Autor Głos 24
W Wieliczce i w Sopocie. Rozmowy ekspertów o poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym

Wczoraj w siedzibie sopockiego Art Inkubatora przy ul. Goyki 3 odbyło się spotkanie eksperckie na którym omawiane były problemy dotyczące mieszkalnictwa. Wcześniej podobne spotkanie miało miejsce w Wieliczce. Celem jest wypracowanie rozwiązań mogących wpłynąć na poprawę sytuacji związanej z mieszkalnictwem w Polsce.

Z inicjatywy prezydenta Jacka Karnowskiego, przy współpracy obu miast Sopotu i Wieliczki oraz Fundacji Centrum PPP do udziału w rozmowach udało się zaprosić wielu ekspertów z całej Polski, reprezentujących samorządy, naukę i przedsiębiorców. W sopockim panelu wzięli udział: Domicela Kopaczewska, wiceprezydent Włocławka, Piotr Kryszewski, wiceprezydent Gdańska, Marcin Skwierawski wiceprezydent Sopotu, Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki, Tomasz Lewandowski, prezes Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu, Piotr Mync, zastępca Prezydenta Miasta Stargard, Bartosz Mysiorski, prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP, dr Irena Herbst – przewodnicząca Rady Fundacji Centrum PP, dr Alina Muzioł-Węcławska, ekspertka ds. polityki mieszkaniowej.

– Po 11 podwyżkach stóp procentowych, przy tak wysokiej inflacji, ratach kredytów i jednoczesnym dramatycznym spadku zdolności kredytowych wielu osób, sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce jest tragiczna. Do tego dochodzi jeszcze kryzys uchodźczy i potrzeby mieszkaniowe osób, które uciekły od wojny z Ukrainy – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Potrzeba pilnych rozwiązań, dlatego szukamy ich w gronie ekspertów – dodał wiceprezydent.

– Mieszkańcy mają ogromne oczekiwania, poszukują wsparcia w budowie i zakupie mieszkań. Teraz te oczekiwania pomocy będą jeszcze mocniejsze. Dlatego postawienie teraz na budownictwo to również metoda na kryzys. Będzie wsparciem dla rynku pracy i skutecznie wzmocni gospodarkę – podkreślił Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki.

Wg spisu powszechnego z 2021 roku w Polsce jest ponad 15,3 mln mieszkań w tym ponad 1,8 mln mieszkań określanych jako niezamieszkałe. Dlatego tak ważne jest wdrożenie „zachęty” wykorzystania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem np. wprowadzenie podatku od nieruchomości wykorzystywanej niezgodnie z przeznaczeniem czy uregulowanie kwestii najmu krótkoterminowego. Należy rozważyć wprowadzenie regulacji czynszów obejmującej również mieszkania wynajmowane przez prywatnych właścicieli. Szacuje się, że w szybkim czasie można byłoby w ten sposób pozyskać znaczną liczbę mieszkań.

Podczas spotkań rozmawiano m.in. o potrzebie odejścia od funkcjonującego obecnie programu tzw. mieszkań socjalnych. Rodziny potrzebujące wsparcia w opłatach czynszowych powinny być objęte programem mieszkań na wynajem i korzystać z dodatków mieszkaniowych. Skuteczna i efektywna realizacja zaproponowanych programów wymaga zmian regulacji instytucjonalno-prawnych. Dotyczy to w szczególności: zmiany ustawy o ochronie lokatorów - bez nich nie będzie możliwe uruchomienie segmentu najmu komercyjnego, powrotu do wspierania środkami publicznymi systemu oszczędzania na cele mieszkaniowe (ulgi podatkowe), a także do współfinansowania przez budżet państwa dodatków mieszkaniowych wypłacanych przez gminy, promocji projektów mieszkaniowych realizowanych w formule PPP, czy współfinansowania z budżetu państwa dodatków mieszkaniowych.

Zwieńczeniem spotkań będzie prezentacja założeń przyszłej polityki mieszkaniowej na konferencji Local Trends, w październiku 2022 r. w Poznaniu.

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje