czwartek, 13 sierpnia 2020 09:37

Wadowice: II etap budowy wodociągu w Wysokiej

Autor Wiktoria Mitura
Wadowice: II etap budowy wodociągu w Wysokiej

Wczoraj burmistrz Wadowic podpisał umowę na budowę hydroforni i odcinka wodociągu w Kleczy. Problem z dostępem do wody we wschodniej części gminy Wadowice w końcu zostanie rozwiązany.

– W ramach podpisanej umowy na gminnej działce w Kleczy na Zarąbkach wykonawca wybuduje żelbetowy zbiornik retencyjno-wyrównawczy o pojemności 300 metrów sześciennych wraz z hydrofornią oraz elementami wyposażenia. Wokół zbiornika powstaną drogi wewnętrzne i dojazdowe z przepustem o długości około 40 metrów, a także plac z miejscem do zawracania, parkingi, chodniki, oświetlenie oraz ogrodzenie terenu wraz z bramą wjazdową. Umowa zakłada także budowę około 120-metrowej sieci wodociągowej doprowadzającej wodę i odprowadzającej wodę ze zbiornika i hydroforni – wymienia burmistrz Wadowic, Bartosz Kaliński.

Zbiornik będzie obsługiwał nowy wodociąg w Wysokiej, a w niedalekiej przyszłości także w Babicy oraz Stanisławiu Górnym, gdzie również planowana jest budowa wodociągu.

Budowa wodociągu w Wysokiej ma zostać zrealizowana w ciągu najbliższych dwóch lat.

– W ciągu kilku najbliższych tygodni ogłosimy przetarg na tę inwestycję. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu wybudujemy prawie 11 kilometrów sieci wodociągowej oraz przydomową oczyszczalnię ścieków. Łączna wartość tego zadania opiewa na ponad 7,5 miliona złotych  – podkreśla burmistrz Wadowic, Bartosz Kaliński. – To drugi etap budowy wodociągu na Wysokiej. Pierwszy został zrealizowany w ubiegłym roku, kiedy to za blisko 900 tysięcy złotych Gmina Wadowice wykonała 2,1 kilometra sieci, od przysiółka Zielona do szkoły podstawowej. Wówczas możliwość podłączenia do wodociągu uzyskało pierwsze 57 domów, a pod koniec roku Gmina Wadowice za kwotę blisko 10 tysięcy złotych doprowadziła wodę do klubu LKS Relaks Wysoka – przypomina burmistrz.

Wykonawcą inwestycji będzie Firma Inżynieryjno-Budowlana Wojciech Pieróg z Grzechyni. Na wykonanie zadania mają 365 dni.

Koszt inwestycji to blisko 2,1 miliona złotych.

info i foto: UM Wadowice

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje