sobota, 13 lipca 2019 09:24

Wadowice. Odbiór odpadów komunalnych. Co się zmieni?

Autor Joanna Frydrych
Wadowice. Odbiór odpadów komunalnych. Co się zmieni?

Od 5 lipca odpady z terenu gminy Wadowice odbiera nowy wykonawca – spółka Komwad. Harmonogram odbioru śmieci od mieszkańców nie zmieni się. Pewne zmiany jednak nastąpią. O nowym systemie gospodarki odpadami poinformował wadowicki ratusz.

Od początku miesiąca w Wadowicach trwał problem z odbiorem odpadów komunalnych. 5 lipca urzędnikom z Urzędu Miasta Wadowice udało się zażegnać “kryzys śmieciowy”. Zawarto umowę z nowym wykonawcą, spółką Komwad, od tej pory odpowiadającej za wywóz śmieci z tereny gminy Wadowice. Komwad ma zapewnioną możliwość składowania odpadów komunalnych na wysypisku w Choczni. Nie zmieni się również wysokość opłat za wywóz śmieci. Jak dotychczas wyniesie ona 8,60 na osobę w przypadku odpadów segregowanych.

Co zatem się zmieni?

- Z uwagi na fakt, że spółka Komwad wydłużyła czas pracy w porównaniu do poprzedniego wykonawcy, śmieci są odbierane od wczesnych godzin porannych do późnych godzin. Prosimy nie chować wystawionych worków i pojemników na noc.
Dotychczasowy harmonogram odbioru odpadów nie został zmieniony i nadal jest aktualny. Zaległe śmieci odbierane są zgodnie z obowiązującymi terminami. Odpady zmieszanie odbierane są w pojemnikach i czarnych workach, a odpady segregowane w odpowiednich workach, tak jak do tej pory. - Możemy przeczytać w komunikacie na stronie Urzędu Miasta.

Dodatkowo urząd informuje, że zmienił się punkt odbioru dodatkowych worków na śmieci. Wydawane są teraz w Urzędzie Miejskim w Wadowicach (pl. Jana Pawła II 23), w Wydziale Ochrony Środowiska, p. 51 (II piętro) oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter).

Ewentualne uwagi oraz pytania dotyczące odbioru śmieci należy kierować do spółki Komwad pod numerami telefonu: 33 873 21 44 oraz 33 873 21 82 lub do Wydziału Środowiska UM w Wadowicach: 33 873 18 11 (wewn. 224 i 218).


Info: UM Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje