piątek, 3 kwietnia 2020 12:36

Ważna informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do Samorządowego Żłobka w Proszowicach

Autor Manuel Langer
Ważna informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do Samorządowego Żłobka w Proszowicach

Władze Proszowic opublikowały ważne informacje dla rodziców, którzy korzystali z samorządowego żłobka, przytaczamy je w całości.

Rodzice dzieci uczęszczających do Samorządowego Żłobka w Proszowicach

W  związku z zamknięciem Żłobka spowodowanego ogłoszeniem stanu epidemii  wywołanej koronawirusem przekazuję następujące informacje w zakresie:

 1. 1.       Odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku –

-  należy uiścić opłatę za pobyt dziecka w Żłobku w miesiącu marcu –   Rodzice 10 dzieci (stan księgowy na dzień 30.03.2020 r. ) dotychczas nie  uiścili tej opłaty;

- ze względu na nieznany rozwój sytuacji  epidemicznej a co za tym idzie daty otwarcia żłobka, jak również  indywidualnych decyzji Rodziców co do rozpoczęcia korzystania ze Żłobka  po jego otwarciu, opłata za miesiąc kwiecień 2020 r. nie będzie obecnie  naliczona Rodzicom do zapłaty;

- z tych samym powodów uiszczona za  marzec 2020 r. opłata będzie rozliczona proporcjonalnie jako zapłata za  miesiąc marzec do dnia 12 marca włącznie, pozostała kwota z 350 zł  będzie zaliczona na poczet opłat za przyszłe okresy, przy założeniu  zgodnym z § 8 ust. 5 pkt 2 Statutu Żłobka tj. że nieobecność dziecka  trwać będzie powyżej pełnego miesiąca kalendarzowego i zostanie  zgłoszona pisemnie przez Rodzica – ze względu na obecne ograniczenia  związane z epidemią prosimy o składanie tych oświadczeń po ponownym  otwarciu Żłobka;

- opłata za wyżywienie będzie rozliczana za dni korzystania z wyżywienia.

 1. 2.       Rekrutacja do Samorządowego Żłobka w Proszowicach  na nowy rok szkolny 2020/2021

tj. na planowany przez Rodziców pobyt dziecka w Żłobku od 1 września 2020 r.

- termin rekrutacji  od 1 – 30 kwietnia 2020 r.

-rekrutacja odbywa się na wolne miejsca w Żłobku

- deklarację o kontynuacji uczęszczania do Żłobka należy złożyć do  dnia 1-16 kwietnia 2020 r.

- kartę zgłoszenia dziecka wraz z załącznikami składa się w terminie 1-30 kwietnia 2020 r.

- lista dzieci przyjętych do Żłobka od nowego roku szkolnego będzie ogłoszona  najpóźniej do 31 maja 2020 r.

- dokumenty rekrutacyjne można składać na dwa sposoby:

- scan wypełnionych i podpisanych dokumentów i załączników przesłać mailem na adres Żłobka maluch@proszowice.pl

-  lub wypełnione dokumenty wraz z załącznikami zapakować w kopertę  i przynieść do Żłobka – punkt odbioru dokumentów w okresie epidemii  zlokalizowany jest w przedsionku – wrzucić do pudła z napisem „dokumenty  do rekrutacji”.

Żłobek na potrzeby rekrutacji w miesiącu Kwietniu  2020 r. w dni powszednie będzie pełnił dyżur w następujących dniach  i godzinach:

Poniedziałek -środa 7,30 – 9,30

Czwartek – piątek 15,00 – 17,00

Jeżeli  będą braki w wypełnieniu dokumentów dot. rekrutacji będzie można  dokonać poprawek po otrzymaniu informacji od Dyrektora Żłobka.

Proszę  Państwa o zaktualizowanie danych kontaktowych ze Żłobkiem w związku  z koniecznością wykonywania czynności w formie zdalnej.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin Organizacyjny Samorządowego Żłobka w Proszowicach
 2. Karta zgłoszenia dziecka
 3. Oświadczenia
  - o zatrudnieniu
  - o zamieszkaniu
  - o niepełnosprawności
 4. Deklaracja o kontynuacji pobytu dziecka w Żłobku
 5. Zarządzenie nr 3/2020
 6. Zarzdzenie nr 4/2020

Info/foto: UGIMP, Tomasz Świstak

Proszowice - najnowsze informacje