niedziela, 10 maja 2020 15:48

Wieliczka kupi 35 laptopów do zdalnego nauczania

Autor Marzena Gitler
Wieliczka kupi 35 laptopów do zdalnego nauczania

Gmina Wieliczka pozyskała dofinansowanie w kwocie 92 772, 75 zł na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli z wielickich placówek oświatowych. Od czasu wprowadzenia staniu zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne w szkołach, od kilku tygodni prowadzone jest nauczenie zdalne.

To wyzwanie w zakresie merytorycznym i logistycznym dla dzieci, rodziców nauczycieli oraz samorządów, jako organów prowadzących placówki. Po rozpoznaniu zasobów w szkołach oraz możliwości poszczególnych środowisk rodzinnych część potrzebnego sprzętu komputerowego dla dzieci uczących się w domu została wypożyczona ze placówek. Pozostała część – na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez dyrektorów – zostanie zakupiona dzięki pozyskanym przez Gminę Wieliczka środkom finansowym w kwocie blisko stu tysięcy złotych.

35 laptopów trafiło do najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych, którzy dzięki nim, będą mogli w pełni realizować zdalne nauczanie. Zakup laptopów sfinansowany jest w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Inf. UMiG Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje