piątek, 7 lutego 2020 15:38

Wieliczka. Wspominali wyjątkowego franciszkanina

Autor Marzena Gitler
Wieliczka. Wspominali wyjątkowego franciszkanina

29 stycznia w Wieliczce o godz.16.00-tej w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka przy ul. Powstania Warszawskiego 1 w sali „Magistrat” rozpoczęło się na 15 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „W 81 narodziny dla Nieba Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby (1855-1939)” .

Przed spotkaniem o godz.15.00.tej w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu i klasztorze Braci Mniejszych  św. Franciszka z Asyżu  w Wieliczce zwiedzano miejsca związane z bratem Alojzym Kosibą m.in. kościół (przed ołtarzem głównym modlono się o beatyfikację Sługi Bożego Alojzego Kosiby), kaplicę Chrystusa Ukrzyżowanego, gdzie najczęściej się modlił,  celę, w której mieszkał, kaplicę Matki Bożej Łaskawej, gdzie znajduje się sarkofag ze szczątkami Sługi Bożego i dwa miejsca pochowku Alojzego Kosiby na przyklasztornym dziedzińcu. Wśród zwiedzających była Jadwiga Gawoł z Niepołomic, lat 89, świadek życia brata Alojzego. Gości oprowadzał ojciec Ariel Krzywda, gwardian klasztoru. Osoby, które nie zwiedzały kościoła i klasztoru miały możliwość w tym czasie w sali „Magistrat” obejrzenia fragmentu filmu pt.  „Braciszek”.

Spotkanie w sali „Magistrat” rozpoczęła Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”.  Wspomniała ostatnio zmarłych członków Klubu Przyjaciół Wieliczki: Andrzeja Gurgula i Krzysztofa Widomskiego. Modlono się o pokój wieczny dla nich.  Wręczyła legitymację ostatnio przyjętym do Klubu: prof. Bogusławowi Majorowi i Bolesławowi Stefanowi. Zaprosiła ze stół prezydialny prelegentów, którzy wygłosili tematyczne prelekcje. Wystąpili: ojciec Jacek Biegajło, proboszcz Parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Wieliczce z prelekcją pt. „Postać Brata Alojzego Kosiby (1855-1939), Sługi Bożego w naszej pamięci”; Adam Marek Panuś, prezes Stowarzyszenia Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce, sekretarz Miasta i Gminy Wieliczka który wygłosił prelekcję o działalności Stowarzyszenia Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce w latach 1998-2020; Iwona Jeleń, autorka książki pt. „Kromka chleba słodka jak plaster miodu” (wydanej w 2019 r.) która zaprezentowała swoją książkę.

Z koncertem kolęd wystąpiła Schola „Aniołki św. Franciszka” działająca przy Parafii p. w. św. Franciszka z Asyżu w Wieliczce pod opieką rodziców i  o. Ariela Krzywdy. Wśród  około 100 uczestników spotkania byli m.in.: ojcowie Franciszkanie z Wieliczki, o. Ludwik Kurowski z Krakowa, Halina Kowal, przełożona III Zakonu Franciszkańskiego w Wieliczce, 24 uczniów z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce z nauczycielem Dariuszem Tańculą i liczna grupa członków Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez niżej podpisaną, Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka przy współpracy z Parafią pw. św. Franciszka z Asyżu, Zakonem Braci Mniejszych św. Franciszka w Wieliczce, ze Stowarzyszeniem Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce i Iwoną Jeleń z Akcji Katolickiej w Parafii OO. Franciszkanów na krakowskich Azorach.

Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” zaprasza w środę 26.02. 2020 r. o godz.16.00-tej w Wieliczce w sali „Magistrat” na 16 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!.pt. „Pamiętali.. Pamiętamy… Pamiętajcie… Wspomnienia Żydów polskich”.  W programie spotkania zaplanowano prelekcje:  Tadeusza Jakubowicza, przewodniczącego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie, ocalałego z zagłady w 1942 r.; Michała Zajdy z IPN w Krakowie i  dr Pawła Skoruta  z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – „Wspomnienia Żydów Polskich w oparciu o książkę Michała Zajdy i Pawła Skoruta pt. „Pamiętali…pamiętamy… pamiętajcie…Wspomnienia Żydów polskich” (IPN,  Kraków 2019); Bohdana Piotrowicza, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”- „Marii Bajorkowej „Urywek z Pamiętnika” (SPSM Oddział Terenowy w Wieliczce, 2019), Uri Shmueli „Moje wspomnienia” (Wieliczka 2020); Magdaleny Golonki, dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki, Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka – „Wspomnienia Schmuela Milnera urodzonego w Wieliczce 10.01.1926 r.”; dr Michała Wojenko z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. - „Tajemnice Klasna, czyli kilka słów o skarbie z wielickiej synagogi”. Spotkanie prowadzi niżej podpisana. Zapraszamy do udziału w 16 spotkaniu  Wieliczka-Wieliczanie” Bis! wszystkich zainteresowanych – wstęp wolny.

Opracowała Jadwiga Duda

Wieliczka - najnowsze informacje