czwartek, 10 czerwca 2021 10:54

Wieliczka. Będzie nowy most na Serafie. To kluczowa inwestycja dla całej Małopolski

Autor Marzena Gitler
Wieliczka. Będzie nowy most na Serafie. To kluczowa inwestycja dla całej Małopolski

W Wieliczce powstanie nowy most na Serafie w Kokotowie. Gmina na jego budowę otrzyma blisko 4 mln zł dofinansowania. Inwestycja jest konieczna z powodu wznoszenia na pobliskim terenie nowej bazy LPR.

Dzięki rządowemu wsparciu do gminy Wieliczka trafi blisko 4 mln zł na budowę mostu na rzece Serafie w Kokotowie.

Dlaczego to tak ważna inwestycja wyjaśnia wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który 7 czerwca był w Kokotowie. Tuż obok powstaje najnowocześniejsza w Polsce baza dla śmigłowców LPR. Piszemy o tym tu:

Będzie najnowocześniejsza w Polsce. Pod Wieliczką powstaje nowa baza LPR
Wieliczka wiadomości. Podgrzewana przesuwnica do transportu śmigłowców, stacja pali i nowoczesne zaplecze dla obsługi i ratowników. W Kokotowie pod Wieliczkę trwa budowa spełniającej najwyższe standardy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego niezbędne jest wybudowanie w nowej lokalizacji mostu na rzece Serafie wraz z dojazdami – mówi Łukasz Kmita.

Wieliczka Kokotów Serafa most SAG LPR
W pobliżu nowego mostu na Serafie w Kokotowie jest wielicka SAG - foto: MUW

Istniejący most jest jednoprzęsłowym z pomostem żelbetowym wspartym na 4 belkach żelbetowych. Płyta pomostu oraz belki są w złym stanie. Tymczasem do funkcjonowania bazy lotniczego pogotowia ratunkowego niezbędne jest dostarczanie paliwa za pomocą samochodów z naczepami. Taka cysterna waży nawet 40 ton. Istniejący most nie spełnia takich wymogów, a jego przebudowa przewyższyłaby koszty budowy nowego mostu. Dlatego postanowiono wybudować całkiem nowy most, w nowym miejscu, na wschód od istniejącego

- Głównym celem budowy tego mostu jest zapewnienie dojazdu do budowy nowej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a w niedalekiej przyszłości do prawidłowego jej funkcjonowania - podkreśla wojewoda małopolski.

Projektowany most połączy dwie drogi gminne, w pobliżu których znajdują się wielohektarowe tereny inwestycyjne, co dodatkowo wpłynie na potencjał społeczno – gospodarczy gminy Wieliczka. - Realizowana inwestycja to również zapewnienie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorstw, które będą wykonywać tę inwestycję – dodaje Łukasz Kmita.

Jak będzie wyglądać nowy most? Będzie to obiekt jednoprzęsłowy w ciągu dróg gminnych, które znajdą się na nasypach,. Zaplanowaną przebudowę istniejących dróg gminnych, przebudowę ścian czołowych istniejącego przepustu oraz budowę muru oporowego.

Prace nad opracowywaniem dokumentacji projektowej rozpoczęto w marcu 2019 r, a zakończenie robót budowlanych zaplanowano na wrzesień 2021 r.

Koszt realizacji całej inwestycji, tj. koszt budowy mostu zgodnie z kosztorysem ofertowym, koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz nadzoru inwestorskiego oszacowano na kwotę blisko 5 mln zł. Na tę sumę składają się nakłady poniesione w 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej, która kosztowała ponad 40 tys. zł (zw środków własnych gminy) oraz koszty planowane do poniesienia w 2021 r. – blisko 5 mln zł.

Gmina Wieliczka w 2021 r. zabezpiecza ze środków własnych kwotę blisko milion złotych czyli 20% kosztów realizacji tego zadania.

foto: MUW

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje