piątek, 26 lipca 2019 10:47

Wierzchosławice: Więcej miejsc przyjaznych osobom niepełnosprawnym

Autor Marzena Gitler
Wierzchosławice: Więcej miejsc przyjaznych osobom niepełnosprawnym

Adaptacja pomieszczeń na aneksy sanitarne z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w budynkach placówek opiekuńczych w gminie Wierzchosławice to jedno z zadań, jakie uda się zrealizować dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji województwa małopolskiego. Promesy gwarantujące przyznanie wsparcia z rąk Marty Malec-Lech z zarządu województwa odebrał wójt Andrzej Mróz.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 50 tys. zł w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego i dzieci i młodzieży w Mikołajowicach i w Wierzchosławicach powstaną nowoczesne aneksy sanitarne, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaplanowane w tym celu prace obejmują m.in. przeprowadzenie robót rozbiórkowych i ogólnobudowlanych oraz wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych. Dodatkowo w Wierzchosławicach zostanie  wykonana pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Planowany termin zakończenia prac to połowa sierpnia bieżącego roku.

Łączna wartość wszystkich planowanych robót to ponad 100 tys. zł.

Warto dodać, że w 2019 roku na realizację zadań związanych z dofinansowaniem ze środków PFRON, będących w dyspozycji województwa małopolskiego, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych przeznaczono łącznie kwotę 4,2 mln zł.

Ze środków tych skorzystają 22 małopolskie podmioty z podziałem na:

• Krakowski Obszar Metropolitalny – 5 zadań na kwotę 893 tys. zł
• Miasto Kraków – 2 zadania na kwotę 239 tys. zł
• Małopolskę Zachodnią – 2 zadania na kwotę 370 tys. zł
• Podhale – 2 zadania na kwotę 279 tys. zł
• Sądecczyznę – 2 zadania na kwotę 328 tys. zł
• Ziemię Tarnowską – 9 zadań na kwotę 2,1 mln zł.

inf. i foto: UMWM, UG Wierzchosławice

Tarnów - najnowsze informacje