niedziela, 11 sierpnia 2019 13:19

Wolbrom: W Brzozówce i Strzegowej trwa budowa chodników

Autor Marzena Gitler
Wolbrom: W Brzozówce i Strzegowej trwa budowa chodników

Trwa budowa chodnika w Brzozówce. I etapie zostanie wykonany odcinek przy ulicy Brzozowskiej do ronda na obwodnicy.

Długość tego odcinka wyniesie ok. 340 metrów. Chodnik będzie miał szerokość 2,0 m. z lokalnymi zawężeniami. W miejscach uskoków terenu zaprojektowano wykonanie prefabrykowanego muru oporowego z elementów typu „L”.

Sukcesywnie prowadzone są przygotowania do przetargów na kolejne odcinki. Planuje się, że łączna długość chodnika w Brzozówce wyniesie ok. 1370 metrów.

Natomiast w Strzegowej od kilkunastu tygodni trwają prace przy budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794. W I etapie wykonywany jest ok. 670 metrowy odcinek od remizy w kierunku granicy województwa. Na to zadanie gmina otrzymała od Marszałka Województwa Małopolskiego 250 tys. złotych dofinansowania.

Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na kolejny odcinek. Łączna długość chodnika w Strzegowej wyniesie łącznie ok. 1246 metrów.

Inf. i foto: UG Wolbrom

Miechów - najnowsze informacje