poniedziałek, 8 kwietnia 2024 11:05

Wpływ Certyfikatu DGNB na Praktyki Zrównoważonego Budownictwa

Autor Artykuł sponsorowany
Wpływ Certyfikatu DGNB na Praktyki Zrównoważonego Budownictwa

Certyfikat DGNB ma znaczący wpływ na praktyki zrównoważonego budownictwa. Wyznacza bowiem standardy dla ekologicznej architektury. Przekonaj się, czym tak naprawdę jest certyfikacja Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen oraz jaki wpływ wywiera na budownictwo. Zapoznaj się także z informacjami, kto może wesprzeć Cię w uzyskaniu certyfikatu.

Czym jest certyfikat DGNB?

Certyfikat DGNB, czyli Niemiecki System Certyfikacji Budynków, jest jednym z wiodących na świecie systemów oceny zrównoważonego budownictwa. Został on stworzony w 2008 roku przez German Sustainable Building Council (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen — DGNB) i od tego czasu zdobył międzynarodowe uznanie, będąc obecnie stosowanym w 21 krajach. System ten promuje praktyki zrównoważonego rozwoju w projektowaniu, budowie oraz eksploatacji budynków, kładąc równy nacisk na aspekty środowiskowe, ekonomiczne, socjalne oraz jakość techniczną.

Proces certyfikacji DGNB wymaga współpracy z akredytowanym audytorem, który jest odpowiedzialny za ocenę budynku zgodnie z ustalonymi kryteriami. Audytorzy ci są dostępni poprzez bazę DGNB, co zapewnia dostępność kompetentnej pomocy w procesie certyfikacji. DGNB oferuje również specjalnie opracowany system CORE 14, który jest dostosowany do międzynarodowych wymagań, ale z możliwością adaptacji do specyfiki lokalnej. System ten obejmuje różnorodne schematy certyfikacji dla budynków o różnych funkcjach – od biurowców, przez obiekty handlowe, aż po przemysłowe.

Każdy aspekt zrównoważonego rozwoju – środowiskowy, ekonomiczny, socjalny i techniczny – ma przypisaną równą wagę w całkowitej ocenie, co podkreśla kompleksowe podejście systemu do zrównoważonego budownictwa. Dodatkowo jakość procesu budowlanego oraz lokalizacji są osobno oceniane, co umożliwia szerokie spojrzenie na wpływ budynku na jego otoczenie oraz społeczność.

W przypadku braku pasującego schematu dla danego obiektu istnieje możliwość dostosowania i zatwierdzenia indywidualnego planu przez DGNB, co zapewnia elastyczność systemu i możliwość jego wykorzystania w różnych kontekstach geograficznych oraz funkcjonalnych. Tym samym certyfikat DGNB ustanawia globalny standard w dziedzinie zrównoważonego budownictwa, promując innowacje i najlepsze praktyki w całym cyklu życia budynków.

Jaki wpływ ma certyfikat DGNB na praktyki zrównoważonego budownictwa?

Certyfikat DGNB odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu praktyk zrównoważonego budownictwa na całym świecie, wyznaczając standardy, które inspirują branżę do osiągania wyższych celów w zakresie ekologii, efektywności energetycznej i społecznej odpowiedzialności. Wpływ ten manifestuje się na wielu poziomach, od projektowania po eksploatację budynków, przynosząc długoterminowe korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla ludzi.

  • promowanie zrównoważonego projektowania i budownictwa: DGNB zachęca do stosowania ekologicznych materiałów budowlanych, innowacyjnych technologii i energooszczędnych rozwiązań już na etapie projektowania. System ten ułatwia identyfikację oraz implementację najlepszych dostępnych praktyk, wspierając tworzenie budynków, które są zdrowe dla użytkowników i minimalizują wpływ na środowisko naturalne.
  • optymalizacja zużycia zasobów: dzięki skoncentrowaniu na efektywności energetycznej i zużyciu wody certyfikacja DGNB przyczynia się do znaczącego obniżenia kosztów eksploatacyjnych budynków. Promuje także zrównoważone zarządzanie odpadami i wykorzystanie materiałów z recyklingu, co zmniejsza negatywny wpływ na środowisko.
  • poprawa jakości życia: Certyfikacja DGNB zwraca szczególną uwagę na jakość środowiska wewnętrznego, zapewniając, że budynki oferują zdrowe i komfortowe warunki dla swoich użytkowników. Aspekty takie jak dostęp do światła naturalnego, odpowiednia wentylacja i akustyka mają bezpośredni wpływ na dobrostan i produktywność osób przebywających w tych przestrzeniach.

Jeżeli zainteresował Cię ten temat i zarządzasz nieruchomością, pamiętaj, że możesz uzyskać certyfikację. Certyfikat DGNB od JWA jest możliwy do uzyskania dzięki wsparciu specjalistów. Tym sposobem zadbasz zarówno o ekonomiczny, jak i socjalny oraz środowiskowy aspekt swojego obiektu budowlanego.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje

Rozrywka