wtorek, 24 września 2019 13:12

Wścieklizna nieuleczalna dla ludzi i zwierząt! Zagrożenie nadal realne

Autor Anna Piątkowska-Borek
Wścieklizna nieuleczalna dla ludzi i zwierząt! Zagrożenie nadal realne

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie ostrzega, że wścieklizna nadal występuje w wielu regionach Polski, w tym także w Małopolsce. By z nią walczyć, konieczne są szczepienia.

Zaszczep psa przeciw wściekliźnie!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie przypomina o obowiązku ochronnego szczepienia psów powyżej 3 miesiąca życia.

– Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt – informuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie. – Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie – dodaje.

Przypominamy, że kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, podlega karze grzywny.

Szczepienie lisów przeciw wściekliźnie

Od 28 września do 5 października 2019 roku na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja zostanie przeprowadzona poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

Przypominamy, że w czasie szczepienia lisów nie wolno wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy należy prowadzić na smyczy i w kagańcu. W przypadku kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką, fakt ten należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji. Nie wolno też dotykać, podnosić, a tym bardziej rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa.

Wścieklizna w Małopolsce

Wścieklizna nadal występuje w wielu regionach Polski, także w województwie małopolskim, gdzie głównym źródłem zakażeń są zwierzęta wolno żyjące, w tym lisy. Całkowite opanowanie i zlikwidowanie tej choroby jest niesłychanie trudne i wymaga współdziałania społeczeństwa z organami administracji państwowej.

Wścieklizna jest nieuleczalną chorobą dla ludzi i zwierząt

Wścieklizna jest chorobą zakaźną nieuleczalną dla ludzi i zwierząt wywoływaną przez wirus atakujący układ nerwowy. Do zakażenia wirusem najczęściej dochodzi w wyniku: pogryzienia przez chore zwierzę lub przedostania się śliny chorego zwierzęcia na uszkodzoną skórę, na błony śluzowe (np. jamy ustnej, nosa), do spojówki oka.

Jak rozpoznać wściekliznę?

Jeżeli Twój pies lub kot nie został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i zauważasz nagłą zmianę jego zachowania – agresję, rozdrażnienie, niepokój, wzmożone reakcje na bodźce dźwiękowe, ataki szału, brak koordynacji ruchowej, kłopoty z przełykaniem, ślinotok, zaburzenia świadomości, drgawki, otępienie, śpiączkę – niezwłocznie powiadom o tych objawach Powiatowego Lekarza Weterynarii lub najbliższą lecznicę dla zwierząt.

Jeśli w kontakcie ze zwierzętami dzikimi zauważysz nienaturalne zachowanie, w tym osłabienie wrodzonej bojaźliwości, wzmożone reakcje na bodźce dźwiękowe, ataki szału, brak koordynacji ruchowej, zaburzenia świadomości, drgawki - niezwłocznie powiadom o tym fakcie Powiatowego Lekarza Weterynarii lub najbliższą lecznicę dla zwierząt.

Wścieklizna – jak się chronić?

– regularnie szczepić zwierzęta domowe: psy podlegają obowiązkowym szczepieniom jeden raz w roku, dla kotów szczepienia są zalecane z uwagi na ich niekontrolowane kontakty z innymi zwierzętami oraz brak nadzoru,
– nie dopuszczać do tego, aby zwierzęta domowe były wypuszczane z domu bez dozoru,
– unikać kontaktów z obcymi zwierzętami domowymi i dzikimi: nie zbliżać się i nie dotykać ich, nawet jeśli zachowują się przyjaźnie,
– w przypadku kontaktu ze zwierzęciem podejrzanym o wściekliznę rany, zadrapania oraz miejsca zanieczyszczone śliną należy niezwłocznie dokładnie umyć ciepłą wodą z mydłem oraz zgłosić się do najbliższej placówki służby zdrowia,
– niezwłocznie zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, każdy przypadek pokąsania zwierząt domowych przez zwierzęta dzikie, jak również każdego innego podejrzenia o zakażenie wścieklizną,
– w rejonie występowania wścieklizny, każdy przypadek znalezienia padłego zwierzęcia należy niezwłocznie zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej.

Źródło: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie

Chrzanów - najnowsze informacje