czwartek, 20 czerwca 2024 12:44

Za nami Obrady Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

Autor Norbert Kwiatkowski
Za nami Obrady Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

Od ponad 20 lat - 19 starostów z województwa małopolskiego oraz trzech prezydentów miast: Krakowa, Tarnowa oraz Nowego Sącza - tworzy Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. Tym razem rządzący spotkali się w Myślenicach.

Całe wydarzenie miało miejsce 13 czerwca. Z racji, że w tym roku mieliśmy wybory samorządowe, to pierwsze obrady Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w kadencji 2024-2029, były doskonałym momentem do zaprezentowania wybranych prezydentów oraz starostów, w tym m.in. Aleksandra Miszalskiego (nowego włodarza miasta Krakowa).

Dodatkowo, w  posiedzeniu wzięli udział wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar oraz I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger, którzy niewątpliwie mają realny wpływ na szereg decyzji mogących korzystnie wpływać na rozwój województwa małopolskiego.

Konwenty pełnią rolę doradczą względem organów Związku Powiatów Polskich (ZPP). Mogą one także przyjmować własne stanowiska, przygotowywać własne opinie oraz kierować pisma o podjęcie interwencji do zarządu Związku Powiatów Polskich. Tworzą go starostowie oraz prezydenci miast na prawach powiatu, którzy są członkami ZPP lub upoważnione przez nich osoby.

- Współpraca oparta na partnerskich zasadach, wzajemnym zrozumieniu oraz wymianie dobrych praktyk pomaga lepiej mierzyć się z wyzwaniami. Patrzymy na Małopolskę jako na całość, w której każdy powiat dokłada swoją cegiełkę do rozwoju naszego województwa - podkreślił aktualny wojewoda.

Warto dodać, że w trakcie wydarzenia został wybrany również nowy przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Rola ta przypadła Józefowi Tomalowi. Na funkcję wiceprzewodniczących z kolei zostali wybrani Starosta Olkuski Boumił Sobczyk oraz Starosta Krakowski Elżbieta Burtan.

Foto: Małopolski Urząd Wojewódzki

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka