wtorek, 22 grudnia 2020 11:34

Zalety badań marketingowych i społecznych

Autor Artykuł partnera
Zalety badań marketingowych i społecznych

Badania marketingowe i społeczne uznawane są za naturalny aspekt planowania strategii danej firmy lub organizacji. Można uznać, że celem badań marketingowych i społecznych jest zdobycie wiedzy na temat zjawisk zewnętrznych oraz zachowań ludzkich.

Czym charakteryzują się badania marketingowe, a czym społeczne?

Badania marketingowe polegają na uzyskiwaniu informacji na temat klientów i konsumentów danego przedsiębiorstwa. Warto zaznaczyć, że tego typu analizy mogą być prowadzone przez dział marketingu w organizacji, firmę zewnętrzną lub przez inne przedsiębiorstwo, które sprawdza nastroje konsumenckie w danym okresie. Najczęściej badania marketingowe są wykorzystywane do kampanii marketingowych, a także do analizy satysfakcji konsumenckiej. W badaniach takich zwykle wykorzystywana jest baza ankiet, a kwestionariusze wysyłane są do respondentów przez internet.

Badania społeczne można z kolei zdefiniować jako rodzaj analiz naukowych, które mają na celu odkrycie pewnych prawidłowości występujących w życiu społecznym. Tego typu badania najczęściej prowadzone są przez naukowców i mogą dotyczyć na przykład konkretnej grupy osób (kobiet w wieku od 20 do 30 lat, mężczyzn z klasy wyższej, pracowników banków mieszkających w miastach itp.).

Zalety badań marketingowych

Badania marketingowe wykorzystywane mogą być w wielu różnorodnych sytuacjach. Świetnym przykładem jest analiza konkurencji, sprawdzanie nastrojów konsumentów lub ich satysfakcji z dokonanych zakupów, działania employer brandingowe, a także ocena zachowań obserwatorów w mediach społecznościowych. Najczęściej informacje są zbierane za pomocą metod statystycznych, a więc przez specjalne programy do ankiet, a następnie dane te są analizowane w oprogramowaniu matematyczno-statystycznym. Taka sama procedura obowiązuje zresztą przy badaniach społecznych. Najważniejsze zalety badań marketingowych to:

  • możliwość sprawdzenia opinii konsumentów w prosty i szybki sposób,
  • szybka analiza danych,
  • zbadanie konkurencji, nastrojów klientów,
  • sprawdzenie, na ile nowy produkt podoba się konsumentom,
  • analiza zachowań konsumentów,
  • przygotowanie następnej kampanii marketingowej,
  • niski koszt i mała czasochłonność,
  • możliwość natychmiastowej analizy danych surowych.

Zalety badań społecznych

W badaniach społecznych stosowane są różnorodne metody i techniki, jednak najczęściej wykorzystuje się ankiety. To właśnie ta metoda jest prosta i nie wymaga ogromnych kosztów. Prowadzenie badań społecznych ma ogromne znaczenie z punktu widzenia całego społeczeństwa. Możliwe jest sprawdzenie zachowań ludzkich, analiza motywów działania, a także zastosowanie pewnych metod prewencyjnych, opartych na empirii. W ten sposób możliwe jest więc wdrożenie odpowiednich działań i zadbanie o konkretną grupę społeczną, na przykład nastolatki lub kobiety w ciąży.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje