piątek, 23 września 2022 12:11

[WIDEO, ZDJĘCIA] Wielki jubileusz wielickich strażaków

Autor Marzena Gitler
[WIDEO, ZDJĘCIA] Wielki jubileusz wielickich strażaków

Ochotnicza Straż Pożarna w Wieliczce świętowała w sobotę swój jubileusz. Z okazji 150-lecia jednostka otrzymała nowy sztandar i motopompę, a mieszkańców zaprosiła na strażacki piknik. Uroczystość połączono z obchodami 30-lecia PSP.

Na obchodach, które rozpoczęły się mszą świętą w kościele p.w. św. Klemensa w Wieliczce, nie zawiedli zaproszeni goście, w tym posłowie, przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych wszystkich szczebli oraz służb mundurowych. W strażackim święcie wzięli też udział przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z powiatu wielickiego oraz jednostek zaprzyjaźnionych z OSP w Wieliczce.

Po mszy świętej korowód strażaków i uczestników obchodów przy akompaniamencie orkiestry strażackiej Kopalni Soli Wieliczka przeszedł pod wielicką tężnię, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości.

Prezes OSP w Wieliczce Tomasz Broniowski przypomniał historię jednostki - jubilatki, która już przed wojną wyróżniała się w Polsce swoją sprawnością, przede wszystkim dlatego, że musiała nie tylko bronić przed pożarami miasta, ale też kopalni. Fundamentem dla ochrony przeciwpożarowej zarówno Wieliczki, jak i kopalni była sporządzona już w roku 1747 przez Jana Gotfryda Borlacha, instrukcja, która określała wyposażenie poszczególnych obiektów, zasady gaszenia czy podziału obowiązków.

W 1808 Wieliczka doczekała się pierwszej stałej remizy, którą urządzono w rejonie Zamku Żupnego. Straż pożarna nie istniała wtedy jeszcze jako instytucja, ale już w 1847 zdecydowano, że wytypowani górnicy utworzą 5 kompanii pogotowia gaśniczego dla obiektów miejskich. Całą dobę w gotowości pozostawały 4 konie, beczkowóz i sikawka. Strażacy górnicy byli tak skuteczni, że w roku 1850 pojechali ratować płonący Kraków. Z inicjatywy Wielickich społeczników, wśród których znalazł się Aptekarz Franciszek Bruno Miczyński, w roku 1864 powołano Towarzystwo Straży Ogniowej. Powstała Policja Ogniowa. Jesienią 1871 roku, jak na ironię, pożar ogarnął dom Miczyńskiego i jasne było, że Wieliczka potrzebuje zinstytucjonalizowanej straży pożarnej.

9 października 1871 roku zwierzchność gminna postanowiła utworzyć Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej. 1 czerwca 1872 roku Rada Miejska przyjęła statut straży ogniowej i złożyła na ręce burmistrza ten zaś przekazał do zatwierdzenia władzom austriackim. 25 sierpnia poświęcono sztandar, a miesiąc później - 25 września Wysokie Namiestnictwo reskryptem nr 41813 uprawomocniło statut Straży Ogniowej Ochotniczej w Wieliczce. Historię wielickich strażaków - ochotników przypominać będzie przygotowana z okazji jubileuszu publikacja "Ochotnicza Straż Pożarna w Wieliczce. 150 lat historii - 550 lat tradycji", którą opracował Dominik Krysa.

Ostatnie lata Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliczce to przede wszystkim włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i wyposażenie w nowoczesny sprzęt. - W roku 2018 udało się nam pozyskać samochód pożarniczy, który do tej pory był tylko marzeniem i do akcji wyjeżdżamy ciężką ratowniczo - gaśniczą scanią. Oprócz niej na tabor wielickich ochotników składają się lekki renault Master oraz volkswagen Caravelle. Mamy również 2 przyczepy. Jedna z nich to mobilna stacja ładowania butli do aparatów ochrony dróg oddechowych, druga, pozyskana w roku, wyposażona jest w agregat wysokiej wydajności - mówił Tomasz Broniowski. Prezentem na jubileusz był też nowoczesny zestaw pompowy, który poświecił nowy kapelan wielickich strażaków ks. kanonik Wojciech Olszewski.

Najnowszy sprzęt oraz historyczne wyposażenie jednostek OSP można było zobaczyć na towarzyszącym obchodom strażackim pikniku.  

Kulminacyjnym momentem było poświęcenie i przekazanie wielickim ochotnikom nowego sztandaru, ufundowanego dla jednostki przez Kopalnię Soli Wieliczka S.A. oraz uhonorowanie jednostki i zasłużonych dla pożarnictwa medalami i oznaczeniami.  

Nie zabrakło gratulacyjnych listów od prezydenta PR, marszałek Sejmu i premiera oraz ministra infrastruktury. Życzenia z okazji strażackiego święta przekazali też przybyli goście.

Mieszkańcy Wieliczki i okolic do późnego wieczoru bawili się na okolicznościowym pikniku, na którym nie zabrakło darmowych atrakcji dla dzieci. Zwieńczeniem imprezy był koncert Eweliny Lisowskiej oraz Czadomana.

fot. Marzena Gitler / Głos24

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje