poniedziałek, 20 stycznia 2020 11:38

Zielone światło na realizację inwestycji w Krzyszkowicach

Autor Manuel Langer
Zielone światło na realizację inwestycji w Krzyszkowicach

W  czwartek 16 stycznia w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad w Krakowie odbyło się spotkanie, którego inicjatorem był  burmistrz Myślenic oraz GDDKiA w sprawie budowy bezkolizyjnego  skrzyżowania w Krzyszkowicach. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele  komitetu protestacyjnego „Wyjdźmy na pasy. Chcemy bezpiecznie żyć!”  oraz przedstawiciele Miasta i Gminy Myślenice oraz Powiatu  Myślenickiego.

Na samym początku dyrektor  krakowskiego oddziału Tomasz Pałasiński poinformował o działaniach jakie  zostały podjęte w sprawie przedmiotowej inwestycji.

Do tej pory wykonaliśmy analizę  techniczną. Na jej podstawie dokonaliśmy wstępnej wyceny, która jest  złożona w Warszawie. W tym roku mamy w planach zrobienie badań  geologicznych i zlecenie decyzji środowiskowej, jeśli oczywiście będzie  potrzebna. Następnie w latach 2022-2023 przewidujemy przystąpienie do  prac budowlanych. Na ten moment Plan Inwestycyjny jest w uzgodnieniach w  centrali w Warszawie i powinien być zatwierdzony w najbliższym czasie – powiedział dyrektor Tomasz Pałasiński.

Zdaniem dyrektora w przeciągu  najbliższych miesięcy plan inwestycyjny powinien zostać zatwierdzony  przez centralę i Ministerstwo Infrastruktury. W pierwszym półroczu 2021  roku powinien być ogłoszony przetarg, a zakończenie prac powinno  nastąpić na koniec 2023 roku lub w pierwszej połowie 2024 roku. Całość  inwestycji będzie kosztować 30 mln zł.

W trakcie roku dzięki  zaangażowaniu mojemu oraz radnych z Krzyszkowic opracowany został w  GDDKiA Program Inwestycyjny, a więc kluczowy dokument dla tej  inwestycji, który następnie został przesłany do centrali w Warszawie.  Chciałbym podkreślić, iż dobro i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy  jest dla mnie sprawą priorytetową. Tylko w 2019 roku odbyłem co  najmniej pięć spotkań z kierownictwem resortu w sprawie m.in. poprawy  bezpieczeństwa ruchu drogowego na „Zakopiance”, w tym przy skrzyżowaniu w  Krzyszkowicach – przekazał Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

W czasie spotkania burmistrz przypomniał  o historii tej inwestycji oraz wyraził nadzieję dotyczącą porozumienia i  niezaprzepaszczenia tego co już udało się wypracować w sprawie  realizacji wszystkich potrzebnych inwestycji na odcinku Myślenice –  Głogoczów.

Pomimo przedstawienia przez dyrektora  GDDKiA w Krakowie „mapy drogowej” realizacji, mieszkańcy obecni na  spotkaniu poinformowali o kontynuacji zamiaru protestu na „Zakopiance”.

Uważam, że skoro dyrektor GDDKiA  osobiście w obecności mediów, władz samorządowych, radnych i mieszkańców  mówi, że zadanie zostanie zrealizowane tylko potrzeba kilku tygodni na  ostateczną akceptację centrali, a jednocześnie prosi o wyrozumiałość i  przestrzega, że w obecnym stanie kiedy jesteśmy na finiszu procesu  decyzyjnego to ta blokada zdaniem dyrektora może tylko zaszkodzić i  opóźnić realizację tego zadania. Więc może powinno się poważnie rozważyć  zmianę formy lub zawieszenie protestu do końca marca, bo o takim  ostatecznym terminie mówił dyrektor i dać możliwość działania, a przede  wszystkim zrealizowania tych zapowiedzi – skomentował Robert Pitala, radny powiatowy.

W czasie spotkania radny miejski Andrzej  Grzybek dodatkowo zwrócił uwagę na potrzebę umieszczenia dodatkowego  oznaczenia, które spowodowałoby zwiększenie bezpieczeństwa w tym  miejscu, a radny powiatowy Robert Pitala na konieczność rozwiązania  problemu z betonowymi zaporami ustawionymi na pasie w stronę Krakowa.

Info/foto: UMM

Myślenice - najnowsze informacje