środa, 3 kwietnia 2019 10:03

ZIM przejmuje inwestycje na północy Krakowa

Autor Manuel Langer
ZIM przejmuje inwestycje na północy Krakowa

Budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej i rozbudowa al. 29 Listopada to dwa duże projekty infrastrukturalne na północy Krakowa, których realizacją – zgodnie z decyzją Rady Miasta – zajmuje się obecnie Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie. Umowna wartość obu zadań to prawie 480 mln zł.

Budowa linii tramwajowej KST Krowodrza Górka - Górka Narodowa to obecnie największa i najważniejsza inwestycja infrastrukturalna w północnej części Krakowa. Początek nowej trasy tramwajowej o długości ok. 5 km znajduje przy istniejącej pętli Krowodrza Górka, u zbiegu ulic Bratysławskiej, dr. Twardego i Wybickiego. Następnie linię poprowadzono w kierunku północnym do ul. Pachońskiego, gdzie tramwaj skręci w prawo w kierunku wschodnim i pojedzie wzdłuż ulic Pachońskiego i Siewnej. W rejonie ul. Bociana projektowana trasa tramwajowa skręca na północ w kierunku ulic Kuźnicy Kołłątajowskiej i Banacha aż do pętli autobusowo-tramwajowej z nowoczesnym dworcem. Bezpośrednio przy końcówce linii tramwajowej zlokalizowany będzie wielopoziomowy parking P&R wraz ze stanowiskami postojowymi przystosowanymi do ładowania pojazdów elektrycznych.

W ramach trasy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej przewidziano także dwukomorowy tunel drogowy o długości ok. 100 m w ciągu ul. Opolskiej. Takie rozwiązanie ma zapewnić bezkolizyjny i sprawy przejazd komunikacji tramwajowej z północnych osiedli do centrum miasta.

Zadanie realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z podpisaną 22 maja 2017 roku umową, wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z o. o. Wartość umowna zadania to prawie 380 mln zł. Aktualnie, realizacja zadania jest na etapie uzyskiwania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa to druga co do wielkości i ważności inwestycja infrastrukturalna Miasta w północnej części Krakowa. Planowane do realizacji zadanie obejmuje rozbudowę istniejącej ulicy al. 29 Listopada (od ul. Opolskiej/Woronicza do granic miasta) na długości ok. 2.6 km wraz z przebudową obiektów inżynierskich oraz rozbudową, przebudową i budową infrastruktury: odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i kolidującego uzbrojenia. Planowany przebieg trasy pokrywa się z istniejącą trasą al. 29 Listopada.

Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu w północnej części Krakowa. Dzięki poszerzeniu al. 29 Listopada do co najmniej dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każda stronę, przebudowie wiaduktów kolejowych, a także – w perspektywie czasu – połączeniu nowej al. 29 Listopada z planowanymi do realizacji inwestycjami komunikacyjnymi, m.in. budową północnej obwodnicy, linii tramwajowej do Górki Narodowej, ulic Iwaszki oraz Felińskiego, wyjazd z Krakowa w kierunku północnym będzie znacznie łatwiejszy i szybszy.

To zadanie również realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wyłonionym 24 maja 2017 roku wykonawcą jest konsorcjum firm STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (lider), STRABAG Sp. z o.o. (partner). Wartość kontraktu to prawie 95 mln zł.

Aktualnie rozbudowa al. 29 Listopada jest na etapie uzyskiwania decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Złożony na początku tego roku wniosek o wydanie tej decyzji pozostał bez rozpatrzenia z uwagi na brak zgody Urzędu Wojewódzkiego - na wydłużenie czasu na dostarczenie dodatkowych dokumentów, związanych z nowymi podziałami nieruchomości zaleconymi przez Urząd Wojewódzki. Niebawem zostanie złożony nowy wniosek o wydanie decyzji ZRID.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Info/foto: UMK

Kraków

Kraków - najnowsze informacje