wtorek, 11 stycznia 2022 12:23

Zmiana organizacji ruchu na ważnej trasie Moczydło - Miechów

Autor Norbert Kwiatkowski
Zmiana organizacji ruchu na ważnej trasie Moczydło - Miechów

W związku z budową S7 Moczydło – Miechów, w  poniedziałek (11 stycznia br.) została wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1217K, relacji Książ Wielki -  Książ Mały. Polega ona na poprowadzeniu ruchu jezdnią tymczasową  o długości 170 m i szerokości 5,0 m.

Zmiana organizacji ruchu umożliwi budowę wiaduktu w ciągu tej drogi powiatowej, w ramach budowy węzła Książ.

Utrudnieniem dla kierowców może tam być wzmożony  ruch technologiczny, praca sprzętu w obrębie pasa drogowego oraz wjazdy i  wyjazdy pojazdów budowy. Prosimy o zachowanie ostrożności.

Po przerwie świąteczno-noworocznej nie wznowiono  jeszcze robót drogowych na budowie S7 Moczydło - Miechów, natomiast  trwają prace mostowe. Wykonywane jest zbrojenie ław  fundamentowych przejścia dla dużych zwierząt w Moczydle oraz zbrojenie  korpusu podpory wiaduktu w ciągu drogi Boczkowice – Opacz. W Moczydle i  Antolce budowana jest także kanalizacja deszczowa.  Zaawansowanie prac drogowych i mostowych wynosi ok. 43%.

Foto: GDDKiA

Miechów - najnowsze informacje