piątek, 24 marca 2023 10:41

Zmiany na zakopiance. Tak przebudują węzeł w Libertowie

Autor Marzena Gitler
Zmiany na zakopiance. Tak przebudują węzeł w Libertowie

GDDKiA ogłosiła przetarg na projekt i przebudowę węzła drogowego na zakopiance w Libertowie. Powstanie m.in. tunel pod zakopianką i trzy kładki dla pieszych. Trwają też prace nad kolejnymi inwestycjami drogowymi na odcinku od Krakowa do Myślenic.  

Bezpieczniej w Libertowie i Gaju

Przetarg zakłada kompleksową przebudowę układu drogowego w Libertowie. Zostanie zlikwidowane skrzyżowanie zakopianki z ulicami Góra Libertowska i Świetlista. Z krajowej nr 7 będzie można w  tym miejscu skręcać tylko w prawo. W zamian za to pod zakopianką powstanie ponad 50-metrowy tunel, który pozwoli na bezpieczny, bezkolizyjny przejazd między wschodnią a zachodnią częścią Libertowa. Tunel powstanie niespełna kilometr na południe od likwidowanego skrzyżowania. Tunelem będą też mogli pokonywać zakopiankę piesi i rowerzyści. Dla nich powstanie też w okolicy likwidowanego skrzyżowania nowa kładka, która zastąpi przejście dla pieszych.

Na zakopiance zlikwidowane zostaną skręty w prawo ul. Wesołą w Libertowie (jadąc  od strony Krakowa) i skręt w prawo w ul. Parkową w Gaju (jadąc od  strony Myślenic) oraz możliwości wyjazdu z tych ulic trasę do Krakowa i Zakopanego. Zamiast obecnego przejścia dla pieszych powstanie kolejna kładka, a odcięte od zakopianki drogi gminne zostaną połączone z drogami łącznikowymi równoległymi do DK7.

Zmiany na zakopiance - mapa GDDKiA

Lepsza sieć dróg lokalnych

Wzdłuż zakopianki zostanie zmodernizowana sieć dróg lokalnych, co pozwoli kierowcom łatwiej dojechać do tunelu pod zakopianką i wjechać na DK7 w kierunku Krakowa i  Myślenic. GDDKiA poszerzy drogę łącznikową po wschodniej stronie DK7 w Libertowie i przebuduje wjazdy na posesję. Wybudowane zostaną również dwa ronda. Pierwsze powstanie na skrzyżowaniu ul. Świetlistej, drogi łącznikowej równoległej do zakopianki i drogi umożliwiającej włączenie się do ruchu na DK7 w miejscu likwidowanego skrzyżowania. Drugie zostanie zbudowane na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i drogi  łącznikowej, prowadzącej do tunelu pod zakopianką.

Poza dwiema wspomnianymi kładkami powstanie jeszcze trzecia, w okolicy obecnego przejścia w Libertowie, przy skrzyżowaniu zakopianki z ulicami Rumianą i Przylesie - w miejscu obecnego przejścia dla pieszych.

Komfort mieszkańców poprawią ekrany akustyczne, wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi łącznikowej pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Przylesie i dwa przepusty nad potokiem Olszynka na drogach dojazdowych.

Na realizację inwestycji wykonawca będzie miał 39 miesięcy od podpisania umów (z wyłączeniem okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca w czasie robót budowlanych).

Zmiany na zakopiance - fot. GDDKiA

Modernizacja zakopianki również w Krakowie

Trwają prace projektowe nad przygotowaniem koncepcji przebudowy i  rozbudowy węzła Kraków Południe, który sąsiaduje z układem drogowym w Libertowie. W lutym br. GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. Jej celem jest przede wszystkim poprawa przepustowości tego węzła i samej zakopianki na odcinku od autostrady do granic Krakowa. Projektant planuje powstanie na zakopiance estakady, na którą zostanie skierowany ruch tranzytowy z Krakowa i z autostrady na południe. Ruch lokalny odbywałby się oddzielnymi drogami.

Duże inwestycje w powiecie myślenickim

Przebudowa zakopianki w sąsiedztwie węzła Kraków-Południe i w Libertowie to część działań  GDDKiA, które służą poprawie bezpieczeństwa i zwiększenia przepustowości  DK7 między Krakowem a Myślenicami. Ruch na tej  trasie stale rośnie. W ciągu ostatnich kilku lat ilość samochodów na zakopiance wzrosła od ok. 40 tys. do ponad 57 tys. pojazdów na dobę. To więcej niż porusza się autostradą A4 między Niepołomicami a Brzeskiem, gdzie ruch sięga 55 tys. pojazdów na dobę. Z tego względu GDDKiA planuje realizację  jeszcze siedmiu dużych inwestycji na tym odcinku, które są na różnym etapie prac.

Trwa budowa węzła w  Gaju, który zastąpi skrzyżowanie DK7 z ul. Widokową i ul. Zadziele. Wykonawca przebudowuje sieci techniczne, buduje mur oporowy i przygotowuje platformy robocze, które będą wykorzystywane przy palowaniu. Na wiadukcie, który zostanie zbudowany nad DK7, będzie również chodnik dla pieszych.

Kończą się prace projektowe dotyczące budowy węzłów w Krzyszkowicach i Myślenicach. W marcu br. GDDKiA złożyła do Wojewody Małopolskiego wniosek o ZRID dla węzła w Myślenicach. Po jej uzyskaniu GDDKiA będzie mogła przystąpić do ogłoszenia przetargu na wykonawcę tego obiektu. W Krzyszkowicach również powstanie tunel pod zakopianką, w który będzie także wydzielone przejście dla pieszych. W Myślenicach, wraz z planowanym węzłem, łączącym ul. Sobieskiego z DK7, zostanie zbudowana nowa kładka dla  pieszych.

GDDKiA złożyła też już wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy węzła w Jaworniku. Po jej uzyskaniu ruszą prace związane z przygotowaniem szczegółowego projektu tej inwestycji.

Trwają również prace nad  przygotowaniem koncepcji przebudowy DK7 w Głogoczowie. Wykonawca, odpowiedzialny za stworzenie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej sprawdza możliwości zmian na tym odcinku.

Prowadzone są prace projektowe nad kładkami w Mogilanach i w Głogoczowie. GDDKiA planuje jeszcze w tym roku wystąpić z wnioskami o pozwolenia na budowę tych obiektów.

fot. GDDKiA

Małopolska - najnowsze informacje