środa, 17 lutego 2021 11:25

Zmiany oświatowe w gminie Zator. W planach przekształcenie dwóch szkół

Autor Wiktoria Mitura
Zmiany oświatowe w gminie Zator. W planach przekształcenie dwóch szkół

Gmina Zator planuje przekształcić Szkołę Podstawową im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach oraz Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Laskowej. Jutro oraz w piątek odbędą się spotkania konsultacyjne z rodzicami uczniów, nauczycielami i pracownikami tych szkół.

Gmina Zator dokonała analizy finansowej dwóch szkół. Z obu analiz wynika, że koszty utrzymania SP w Smolicach oraz SP w Laskowej są z roku na rok rosnące. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w SP w Smolicach w 2017 roku wynosiła 315 484,08. Z roku na rok widać ewidentny wzrost tej różnicy. W minionym roku ta różnica wynosiła ponad 460 tysięcy. Z analizy roku bieżącego wynika, że miałaby wynosić aż 632 443,05 zł! W SP w Laskowej różnica pomiędzy dochodami a wydatkami jest jeszcze większa. Planowo w tym roku byłoby to 768 076,07 zł! Gdzie w 2017 roku wynosiła niecałe 400 tys. zł. Koszty utrzymania obu szkół drastycznie wzrastają. Niestety, jak podaje gmina konieczne jest wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu obu placówek.

Problem demograficzny

Problemem są nie tylko rosnące wydatki, ale i również ilość dzieci uczęszczających do tych szkół – to jest główną przyczyną wprowadzenia zmian w strukturze placówek. Liczba dzieci uczęszczających do szkół jest coraz niższa.

Szkoła Podstawowa w Laskowej nie posiada klas I, III, V i VIII. W oddziale przedszkolnym znajduje się obecnie 13 uczniów w tym: 2 sześciolatków, 4 pięciolatków, 2 czterolatków i 5 trzylatków. Na ten moment do szkoły uczęszcza łącznie 43 uczniów. Gmina przeanalizowała liczbę dzieci. Okazuje się, że kształtuje się oba na bardzo niskim poziomie. W kolejnych latach sytuacja nie będzie lepsza. Mała liczba dzieci w placówce generuje wysokie koszty kształcenia na 1 ucznia.

Sytuacja Szkoły Podstawowej w Smolicach jest bardzo podobna. Do placówki uczęszcza łącznie 44 uczniów. Na ten moment funkcjonują klasy: zerówka, klasa I, II, IV, VI, i VII. Prognoza demograficzna również nie jest optymistyczna.

Projekty Uchwał Rady Miejskiej

Rada Miejska w Zatorze sporządziła dwie uchwały, w których informuje o chęci przekształcenia SP w laskowej oraz SP w Smolicach w placówki o strukturze klas I-III z oddziałami przedszkolnymi. Miałoby to nastąpić z dniem 31 sierpnia 2025 roku.

Na najbliższej Radzie Miejskiej w Zatorze zostaną przedstawione projekty uchwał w sprawie zamiaru przekształcenia obu szkół. Jeśli projekty uchwał zostaną przyjęte przez radę to od nowego roku szkolnego 2021/2022 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas IV-VIII.

Uczniowie, którzy uczęszczaliby do SP w Laskowej kontynuować naukę mogliby w SP im. Władysława Broniewskiego w Graboszycach. Natomiast uczniowie SP w Smolicach byliby przeniesieni do SP im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu.

Uczniowie, którzy uczęszczają jeszcze do tych placówek mieliby zapewnioną możliwość kontynuowania nauki w obecnych szkołach, do ich ukończenia.

Spotkania konsultacyjne

Burmistrz Zatora zaprasza rodziców uczniów szkół, pracowników i nauczycieli na spotkanie konsultacyjne.

  • 18 lutego 2021 tj. czwartek o godz. 17.00 dla Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach
  • 19 lutego 2021 roku tj. piątek o godz. 17.00 dla Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Laskowej
Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje