środa, 24 maja 2023 12:32

Znamy program Międzynarodowej Konferencji Samorząd 6.0 w Wieliczce

Autor Marzena Gitler
Znamy program Międzynarodowej Konferencji Samorząd 6.0 w Wieliczce

5 i 6 czerwca Wieliczka będzie gospodarzem Międzynarodowej Konferencji Samorząd 6.0 poświęcona problemom rozwoju społeczności lokalnych.

Pomysł zorganizowania konferencji poświęconej samorządowi w Wieliczce pojawił się w październiku 2022 roku podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Ekonomia-Finanse-Zarządzanie. Tym razem organizatorami konferencji będzie Miasto i Gmina Wieliczka oraz uczelnie: Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Czerwcowa konferencja będzie miejscem spotkania liderów i ekspertów z wielu dziedzin nauki i praktyki samorządowej z całego świata (z Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Rumunii, USA, Peru i Indii), aby dyskutować o tym, jak rozwijać doskonalszy model samorządu przyszłości. Nie zabraknie też samorządowców z Małopolski. Swój udział zapowiedzieli już Ludomir Handzel, Prezydent Nowego Sącza, Renata Gawlik, Wójt Gminy Biskupice, Józef Tomal, Starosta Myślenicki, Tomasz Latocha, Burmistrz Brzeska, Małgorzata Duży, Burmistrz Świątnik Górnych Tomasz Suś, Burmistrz Dobczyc, Józef Rysak, Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Roman Ciepiela, Prezydent Tarnowa oraz Bogusław Król, Wójt Gminy Zielonki. Na spotkaniu swoim doświadczeniem będą się dzielić m.in. Zygmunt Frankiewicz, Prezes Związku Miast Polskich, Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska, Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia, Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu i Konrad Fijołek, Prezydent Rzeszowa.

Konferencja poświęcona będzie problemom i wyzwaniom w rozwoju społeczności lokalnych. Zaproszeni goście będą dyskutować m.in o wyzwaniach w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego, usługach gospodarczych i społecznych na poziomie gmin, a także lokalnym rozwoju społecznym.

Radę naukową międzynarodowej konferencji tworzą: prof. dr hab. Wojciech Czakon, Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego (UJ), prof. dr hab. Piotr Jedynak, Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej (UJ), prof. dr hab. Zbigniew Makieła, Akademia WSB, prof. dr hab. Stanisław Mazur, Rektor UEK, prof. dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej (UJ), prof. dr hab. Bernard Ziębicki, Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości (UEK) oraz dr Artur Kozioł, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.

W przygotowaniu programu konferencji oprócz naukowców zaangażowani są przedstawiciele Wieliczki: Magdalena Golonka, Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Komunikacji Społecznej UMiG Wieliczka, Łukasz Sadkiewicz, Prezes CER Solne Miasto Sp. z o.o., Piotr Sionko, Dyrektor Mediateki-Biblioteki Miejskiej w Wieliczce, Jolana Sobol, Dyrektor Wydziału Inwestycji UMiG Wieliczka, Agnieszka Szczepaniak, Zastępca Burmistrza Wieliczki ds. społecznych oraz Ignat Timar, Konsul Honorowy Rumunii w Krakowie.

Zachęcamy się do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji, który jest dostępny na naszej stronie...

Opublikowany przez Międzynarodowa Konferencja: Samorząd 6.0. Piątek, 28 kwietnia 2023

Głos24 objął patronat medialny nad wydarzeniem.

Program konferencji:

DZIEŃ I – 5 CZERWCA

 • 10:00 – Wystąpienia otwierające
 • 10:30 – Sesja plenarna – „Nauka-Samorząd” cz.1
  z udziałem: Rektorów uczelni publicznych i niepublicznych, naukowców, samorządowców
 • 11:15 – Sesja plenarna – „Nauka-Samorząd” cz.2
  z udziałem: Rektorów uczelni publicznych i niepublicznych, naukowców, samorządowców
 • 12:10 – Sesje równoległe:
 • - STOLIK I – „Transfer wiedzy: nauka – biznes – samorząd”
 • - STOLIK II – „Projekty pomiędzy uczelnią wyższą a jednostką samorządu terytorialnego. Ścieżki współpracy”
 • - STOLIK III – „Międzynarodowy wymiar współpracy nauki, biznesu i samorządu” – panel międzynarodowy
 • - STOLIK IV – „Stabilność gospodarcza wspólnot lokalnych” – panel prezydentów i burmistrzów miast
 • - STOLIK V – „Perspektywa rozwoju do roku 2060 na przykładzie modelu Wieliczka 6.0. – studium przypadku” – panel przedstawicieli jednostek samorządowych
 • 13:30 – Lunch
 • 14:30 – Sesja podsumowująca
 • 19 – Uroczysta Gala „Samorząd 6.0”

_________________________________________________

DZIEŃ II – 6 CZERWCA

 • 10.00 – Wystąpienia otwierające (Ambasadorowie, Konsulowie, samorządowcy)
 • 10:30 – Sesja plenarna międzynarodowa cz.1 – „Wpływ innowacji i zmian cywilizacyjnych na funkcjonowanie wspólnot lokalnych”
 • 11:30 – Sesja plenarna międzynarodowa cz.2 – „Zrównoważony rozwój przyszłością lokalnych wspólnot mieszkańców”
 • 12:30 – Sesja plenarna samorządowa – „Samorząd jako zarządzanie usługami społecznymi”
 • 13:15 – Sesje równoległe:
 • - STOLIK I – „Transfer wiedzy: nauka – biznes – samorząd”
 • - STOLIK II – „Zielone Miasto – obywatelski Samorząd” – panel przedstawicieli jednostek samorządowych
 • - STOLIK III – „Międzynarodowy wymiar współpracy nauki, biznesu i samorządu” – panel międzynarodowy
 • - STOLIK IV – „Stabilność gospodarcza wspólnot lokalnych” – panel prezydentów i burmistrzów miast
 • 14:30 – Lunch
 • 15:15 – Podsumowanie konferencji
 • 16:15 – wizyty studyjne (Kopalnia Soli w Wieliczce, Strefa Aktywności Gospodarczej, Centrum Pomocy Ukrainie w Grabiu)

_________________________________________________

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

5 czerwca

 • Koncert Jubileuszowy z okazji 30-lecia Orkiestry Straussowskiej „Obligato”
 • Uroczysta Gala „Samorząd 6.0.

6 czerwca

 • Wystawy
 • Filmy
 • Wizyty studyjne
Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka