wtorek, 10 stycznia 2023 14:55

Wieliczka. „Samorząd 6.0" - podpisano list intencyjny w sprawie międzynarodowej konferencji

Autor Marzena Gitler
Wieliczka. „Samorząd 6.0" - podpisano list intencyjny w sprawie międzynarodowej konferencji

W poniedziałek, 9 stycznia podpisano list intencyjny w sprawie międzynarodowej konferencji pn. „Samorząd 6.0. Rozwój społeczny, usługi gospodarcze, nowoczesne finanse”, która odbędzie się w czerwcu 2023 roku w Wieliczce.

List intencyjny podpisali prof. dr hab. Stanisław Mazur - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioła. UEK i Miasto Wieliczka zadeklarowały współpracę przy organizacji międzynarodowej konferencji pn. „Samorząd 6.0. Rozwój społeczny, usługi gospodarcze, nowoczesne finanse”, która odbędzie się w czerwcu 2023 roku w Wieliczce.

Zgodnie z zapisami listu uniwersytet oferuje wsparcie merytoryczne przy ustaleniu programu oraz realizacji paneli dyskusyjnych podczas konferencji naukowej, której organizatorem pozostaje Miasto i Gmina Wieliczka.  

– Cieszę się, że jako Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rozwijamy i pogłębiamy współpracę nie tylko z sektorem biznesowym, ale także samorządem lokalnym, czego doskonałym przykładem jest podpisane dziś porozumienie. Miasto i Gmina Wieliczka to piękne miejsce z olbrzymim potencjałem. Jestem pewien, że zainicjowana dziś współpraca będzie kontynuowana, przynosząc kolejne godne uwagi inicjatywy – podkreślił r UEK prof. dr hab. Stanisław Mazur.

– Porozumienie, które dzisiaj podpisujemy - dotyczące wspólnej organizacji kolejnej konferencji w czerwcu 2023 roku, to bardzo istotny moment z punktu widzenia współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki i samorządu. To również kolejny krok zacieśniający współpracę pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym, a Miastem Wieliczka, które zawsze w swojej historii budowało i wspierało ośrodki uniwersyteckie, wypełniając bardzo ważne powinności wobec świata nauki i wobec studentów – mówił burmistrz Artur Kozioł.

podpisano list intencyjny w sprawie międzynarodowej konferencji w Wieliczce - fot. UMiG Wieliczka

– Gdy mówimy o przyszłości samorządu w perspektywie kolejnych dziesięcioleci, należy pamiętać, o jego istocie i funkcji w ostatnich trzech dekadach - sprawnym zarządzaniu i organizowaniu życia wspólnot lokalnych miast i gmin. Budowanie samorządu, silnego przedstawicielstwa mieszkańców ugruntowało podstawy silnego demokratycznego kraju. Międzynarodowa Konferencja pn. „Samorząd 6.0. Rozwój społeczny, usługi gospodarcze, nowoczesne finanse” będzie wzmocnieniem procesu budowania wspólnot samorządowych poprzez obecność przedstawicieli świata nauki, izb gospodarczych oraz reprezentantów samorządów terytorialnych –  dodał”.  

Prof. dr hab. Stanisław Mazur był gościem i prelegentem podczas Międzynarodowej Konferencji pn. Ekonomia - Finanse - Zarządzanie, która odbyła się w Wieliczce w minionym roku.  W spotkaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie udział wzięli: Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK, prof. dr hab. Bernard Ziębicki, Agnieszka Szczepaniak zastępca Burmistrza ds. Społecznych, Magdalena Golonka - dyrektor Wydziału Kultury Sportu i Komunikacji Społecznej.

Podpisano list intencyjny w sprawie międzynarodowej konferencji w Wieliczce - fot. UMiG Wieliczka

inf. i fot. UMiG Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka