piątek, 3 lutego 2023 09:55

Uniwersytet Jagielloński partnerem Wieliczki w organizacji międzynarodowej konferencji "Samorząd 6.0."

Autor Marzena Gitler
Uniwersytet Jagielloński partnerem Wieliczki w organizacji międzynarodowej konferencji "Samorząd 6.0."

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie podjął współpracę partnerską z Miastem i Gminą Wieliczka przy organizacji międzynarodowej Konferencji pn. „Samorząd 6.0. Rozwój społeczny, Usługi gospodarcze, Nowoczesne finanse”, która planowana jest w Wieliczce w czerwcu 2023 roku.

W konferencji w Wieliczce udział wezmą przedstawiciele świata nauki, biznesu i samorządu z różnych stron świata. Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Miastem i Gminą Wieliczka zostało podpisane przez prof. dr hab. Piotra Jedynaka  -  Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła.

Zgodnie z zapisami listu Uniwersytet oferuje wsparcie merytoryczne przy ustaleniu programu oraz realizację paneli dyskusyjnych podczas Konferencji naukowej, której organizatorem pozostaje Miasto i Gmina Wieliczka.

Z początkiem roku list intencyjny w przedmiotowej sprawie Wieliczka podpisała wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

- Dziękuję Panu Prorektorowi i wszystkim Profesorom, wykładowcom, że możemy wspólnie przygotowywać konferencję, tak ważną dla wspólnot mieszkańców - podkreśla Artur Kozioł burmistrz Wieliczki.

fot. Fb. Międzynarodowa Konferencja: Samorząd 6.0.

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka