sobota, 21 października 2023 05:00

ZS w Starym Sączu: mamy nowoczesną ekopracownię!

Autor Patryk Trzaska
ZS w Starym Sączu: mamy nowoczesną ekopracownię!

W Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera powstała nowoczesna ekopracownia – jest to miejsce, w którym uczniowie mogą się kształcić w  zakresie ochrony środowiska.

Pracownia jest odpowiednio wyposażona. Znajdują się w niej m.in.: pompa ciepła, kolektory słoneczne, elektrownia wiatrowa, turbina Peltona, turbina wodna, zestaw hybrydowy, pirometr, refraktometr, pehametr,  anemometr oraz plansze dydaktyczne.

– W naszej szkole prowadzimy kształcenie w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – mówi dyrektor szkoły Grzegorz Skalski.  – Jest to zawód szerokoprofilowy, umożliwiający specjalizację w  zakresie: energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej, słonecznej. Dotyczy zastosowania w budownictwie urządzeń instalacji systemów energetyki odnawialnej, takich jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, małe elektrownie wodne i wiatrowe. Nowa pracownia ma na celu zainteresowanie uczniów tematyką związaną z energetyką odnawialną oraz umożliwienie kształcenia wykwalifikowanych specjalistów w  tej dziedzinie z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne i są coraz  częściej wykorzystywane jako alternatywa dla tradycyjnych źródeł energii.

W sali będą prowadzone również zajęcia dla wszystkich uczniów szkoły kształcących się w różnych zawodach, a także dla uczniów z innych szkół z terenu Starego Sącza służące podniesieniu świadomości ekologicznej.

Pracownia powstała dzięki projektowi „Utworzenie Ekopracowni OZE dla  powiatu nowosądeckiego w Zespole Szkół im. prof. Józefa Tischnera w  Starym Sączu dofinansowanemu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Całkowita wartość projektu: 83 330 zł.  Wartość dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej: 74 997 zł.

inf./fot. Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje

Rozrywka