piątek, 28 kwietnia 2023 15:01

300 osób na Sądecczyźnie bez wody zdatnej do picia!

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
300 osób na Sądecczyźnie bez wody zdatnej do picia!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że w ramach nadzoru sanitarnego została pobrana próbka wody z sieci Urządzenia Wodociągowego Paszyn III. Sprawozdanie cząstkowe z badania wody wykazało jej mikrobiologiczne zanieczyszczenie i obecność bakterii Clostridium perfringens.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, mając na uwadze ochronę zdrowia użytkowników wody, decyzją administracyjną nakazał dzisiaj w terminie natychmiastowym przeprowadzenie niezbędnych zabiegów higieniczno-sanitarnych celem uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia ludzkiego.

Liczba osób zaopatrywanych w wodę z Urządzenia Wodociągowego Paszyn III wynosi ok. 300 osób.

Inf. i foto: SP NS

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje