poniedziałek, 15 stycznia 2024 08:09

6 godzin dla powołanych na stawienie się albo więzienie. W życie weszło nowe rozporządzenie

Autor Mirosław Haładyj
6 godzin dla powołanych na stawienie się albo więzienie. W życie weszło nowe rozporządzenie

Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało rozporządzenie dotyczące aktualizacji wzoru karty powołania do wojska. Zgodnie z nowymi przepisami, po otrzymaniu komendy "NATYCHMIAST", osoby powołane będą zobowiązane stawić się w miejscu mobilizacji w ciągu sześciu godzin. Niestawienie się przedstawiającego się karze może skutkować nawet pięcioma latami pozbawienia wolności.

Minister Obrony Narodowej wydał rozporządzenie datowane na 7 grudnia 2023 roku, regulujące wzór karty powołania do służby wojskowej w przypadku ogłoszenia mobilizacji oraz w okresie wojny. Nowe przepisy weszły w życie w sobotę, 13 stycznia. Treść rozporządzenia precyzuje wzór karty powołania, określonego w załączniku do dokumentu.

Zgodnie z publikacją w Dzienniku Ustaw, karta powołania składa się z dwóch sekcji: jednej przeznaczonej dla osoby powoływanej i drugiej dla szefa wojskowego centrum rekrutacji. Dokument zawiera informacje dotyczące terminu i miejsca stawiennictwa osoby powoływanej, pouczenia o konsekwencjach niezastosowania się do wezwania, a także przydatne dane dla osoby wzywanej, wraz z adnotacją o dostarczeniu wezwania.

W sekcji zatytułowanej "Pouczenia" zawarto informacje, zgodnie z którymi termin "NATYCHMIAST" oznacza, że osoba powołana ma obowiązek stawić się w wyznaczonym miejscu w ciągu sześciu godzin od chwili, gdy otrzyma informację o ogłoszeniu powszechnej mobilizacji lub wybuchu wojny. Zapis mówiący o terminie stawiennictwa, np. "drugiego dnia mobilizacji do godziny 12:00", oznacza, że osoba powołana musi się pojawić w wyznaczonym miejscu w kolejnym dniu mobilizacji, obliczanym samodzielnie względem pierwszego dnia mobilizacji, który jest określony w prawym górnym rogu pierwszej strony karty powołania.

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka