poniedziałek, 27 lutego 2023 13:07

6 konferencji. 6 miast. 1500 uczestników

Autor Artykuł partnera
6 konferencji. 6 miast. 1500 uczestników

Około 14 tysięcy transferów finansowych na zadania z obszaru m.in. edukacji, zdrowia, bezpieczeństwa, transportu, sportu, turystyki i kultury na łączną kwotę ok. 7,5 miliarda złotych. Tymi danymi można podsumować ostatnie cztery lata pracy Zarządu Województwa Małopolskiego. Lata niełatwe, na które przypadła pandemia koronawirusa oraz wojna na Ukrainie.

W Oświęcimiu, Nowym Targu, Proszowicach, Nowym Sączu, Tarnowie i Krakowie odbyły się spotkania informacyjne „4 lata dla Małopolski. Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”. Podzielone na dwie części konferencje zgromadziły liczne audytorium samorządowców, mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. To łącznie około 1500 osób. Pierwsza część wydarzenia poświęcona była podsumowaniu działalności zarządu województwa i projektów, które udało się zrealizować oraz tym, które są w trakcie realizacji.

- W pracy nad rozwojem regionu przyświecała nam od początku idea troski o jego zrównoważony i harmonijny wymiar. Nie chcieliśmy ‒ z jednej strony ‒ pomijania, a z drugiej ‒ faworyzowania poszczególnych części regionu. Chcieliśmy w najbardziej efektywny sposób wspierać naturalny potencjał małopolskich wsi, gmin, miasteczek i miast w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej w kontekście praw rodziny, bezpieczeństwa publicznego, gospodarki, sportu i turystyki, rekreacji, kultury i edukacji, czy środowiska przyrodniczego– podkreśla marszałek Witold Kozłowski i dodaje, że efektem tego jest uchwalona jednogłośnie Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Trzema filarami tego dokumentu są: rodzina, bezpieczeństwo oraz zrównoważony terytorialnie rozwój.

Od początku pracy zarządu województwa tej kadencji, budowana jest sieć partnerów na rzecz lepszej przyszłości Małopolski i Małopolan. W maju 2019 r. zostało podpisane – pierwsze tego typu - porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Wojewodą Małopolskim oraz 19 podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska w Małopolsce, w tym m.in. z podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego. Wsparcie finansowe skierowane do służb porządkowych i ratowniczych w Małopolsce to blisko 150 milionów złotych. Natomiast w maju 2021 roku do grona uczestników dialogu regionalnego dołączyła Rada Naukowa ds. Strategicznych Kierunków Rozwoju Małopolski, którą tworzą rektorzy szkół wyższych Krakowa i Małopolski.

Minione cztery lata to czas trudnej pracy Zarządu Województwa Małopolskiego, w tym konieczność rozwiązywania naprawdę ogromnych wyzwań, jakie postawiła przed samorządem województwa najpierw pandemia koronawirusa, a następnie skutki najazdu Federacji Rosyjskiej na niepodległą i suwerenną Ukrainę.

Przyjęte w „antycovidowej” Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej rozwiązania, procedury i jednocześnie skala finansowego zaangażowania, która wyniosła ponad 2 miliardy złotych, pozwoliły w znaczącym stopniu ograniczyć negatywne skutki pandemii dla Małopolan. Z kolei Małopolska Tarcza Humanitarna była wkładem w ten powszechny i  spontaniczny, z czasem też już sformalizowany, ruch Polaków pomocy ukraińskim uchodźcom wojennym, a jednocześnie wspierania tych Ukraińców, którzy pozostali w swojej ojczyźnie.

- W swojej pracy nie myślimy tylko o doraźnych działaniach, które są odpowiedzią na sytuację zewnętrzną regionu i kraju. Jako samorząd województwa mamy obowiązek dbać o stały rozwój regionu, w tym o jego promocję. I stąd starania o możliwość organizacji w Małopolsce III Igrzysk Europejskichdodaje marszałek Witold Kozłowski.

Wydarzenia sportowego tej rangi jeszcze w Polsce nie było. Już w tym roku na przełomie czerwca i lipca europejscy sportowcy będą rywalizować na 24 obiektach sportowych w 28 dyscyplinach. 19 z nich będzie kwalifikacjami do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Będzie to ogromna możliwość promocji Małopolski, ale także, w toku przygotowań realizowanych jest wiele inwestycji infrastrukturalnych, które bez tego wydarzenia nie byłyby szybko przeprowadzone.

Należy także wspomnieć o jednym z najważniejszych momentów minionych czterech lat, czyli o zgodzie Stolicy Apostolskiej na ustanowienie świętego Jana Pawła II Wielkiego patronem Małopolski. - Jest dla mnie wielką osobistą radością, że inicjatywa, którą podjąłem znalazła takie poparcie. Jestem przekonany, że jest to z jednej strony odpowiedź na oczekiwania Małopolan, dla których papież Polak był osobą bardzo bliską, z drugiej strony jest to też dla nas swego rodzaju apel o ponowne przemyślenie i przyjęcie jego nauk, które zawsze wypowiadał z wielką troską i niepokojem, czy będziemy potrafili dobrze zatroszczyć się o nasze wspólne dziedzictwo duchowe i kulturowe – mówi marszałek Małopolski.

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Podczas spotkań szczegółowo omówiono założenia programu Fundusze Europejskie  dla Małopolski 2021-2027 oraz przedstawiono wstępny harmonogram naborów.

Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone już w kwietniu w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To 2,4 mld euro dla Śląska i Zachodniej Małopolski, z czego do powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego i olkuskiego trafi ponad 264 mln zł. Środki przeznaczone zostaną na rozwój firm, projekty przyjazne dla środowiska i miejsca pracy dla byłych górników. W ramach 4 konkursów z FST wsparcie zostanie skierowane na realizację projektów z obszarów: rynku pracy, gospodarki obiegu zamkniętego i transformacji energetycznej.

Środki unijne wesprą w tym roku także małopolską przedsiębiorczość, rynek pracy, badania, zadbają o dobry klimat i środowisko w województwie, poprawią także dostępność transportową. Szczegóły na www.rpo.malopolska.pl.

Małopolska - najnowsze informacje