niedziela, 18 sierpnia 2019 17:11

Andrychów w obliczu tragedii. Burmistrz: "Trzeba ratować miasto!"

Autor Anna Piątkowska-Borek
Andrychów w obliczu tragedii. Burmistrz: "Trzeba ratować miasto!"

Andrychów zagrożony brakiem energii elektrycznej i ciepła. – Mamy powiedzieć mieszkańcom, że mają kupić plecak z węglem i biegać wokół bloku? – pyta burmistrz.

Rada Miejska w Andrychowie zadecydowała o utworzeniu przez gminę Andrychów spółki komunalnej AEC Spółka z o.o. Przejmie ona zadania własne gminy, dotyczące zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną.

To najważniejsza decyzja w historii samorządu Andrychowa

– Podejmujemy najbardziej strategiczną decyzję w historii samorządu andrychowskiego. Nie wiem, w którą stronę to pójdzie i czy uda nam się cel osiągnąć, ale daliśmy państwu informację, którą drogą chcemy podążać. Jeśli ktoś ma lepszy pomysł, zapraszam. Ale na tym etapie proszę, żeby nam zaufać. My nad tym codziennie pracujemy – powiedział do radnych burmistrz Andrychowa Tomasz Żak.

Według władz miasta utworzenie spółki AEC to najlepsze rozwiązanie, by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i dostawy ciepła do 60% obiektów w Andrychowie (mieszkań, firm, obiektów użyteczności publicznej).

Działająca od wielu lat na terenie gminy Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o., dostarczająca ciepło do osiedli mieszkaniowych, budynków użyteczności publicznej, do obiektów sportowych, a także do przedsiębiorstw, których działalność jest kluczowa dla rozwoju miasta, jest bowiem na skraju bankructwa. Z miesiąca na miesiąc odnotowuje coraz większe straty finansowe. Jak wyjaśniano podczas sesji, jest to związane ze znaczącym wzrostem cen energii elektrycznej, uregulowaniami rządowymi w tym zakresie oraz wzrostem cen uprawnień do emisji CO2.

– Obecnie Elektrociepłownia Andrychów nie jest w stanie regulować bieżących płatności w stosunku do partnerów instytucjonalnych np. Tauron Dystrybucja S.A., PGNiG oraz spłacać wzrastających innych zobowiązań. Utrzymywanie się takiej sytuacji grozi w najbliższej perspektywie zaprzestaniem podstawowej działalności spółki. W związku z powyższym gmina Andrychów w celu realizacji obowiązków ustawowych w zakresie zapewnienia dostaw energii cieplnej i elektrycznej podejmuje działania niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i cieplnego mieszkańcom i jednostkom gminy – poinformował radnych włodarz Andrychowa.

Burmistrz Andrychowa: Trzeba ratować miasto!

Na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Andrychów, 8 sierpnia, burmistrz Tomasz Żak podkreślał, że trzeba ratować miasto i ustrzec je przed brakiem energii i ciepła.

– Musimy ratować miasto przed tragedią, jaka może nastąpić, czyli przed brakiem zasilania w energię elektryczną. I zbliża się sezon grzewczy. We wrześniu może być już zima. Co mamy powiedzieć mieszkańcom? Że mają sobie kupić plecak z węglem i biegać wokół bloku? – mówił burmistrz Andrychowa Tomasz Żak.

By zapewnić bezpieczeństwo energetyczne miastu, burmistrz zaproponował utworzenie spółki komunalnej AEC Spółka z o.o. Za powołaniem gminnej spółki głosowało 12 radnych, 5 osób wstrzymało się od głosu, a 4 radnych było nieobecnych na sesji.

Teraz gminę czeka zarejestrowanie spółki, wystąpienie o potrzebne koncesje i znalezienie sposobu na to, by dostarczanie energii i ciepła przebiegało bez problemu.

– Decyzja dzisiejsza jest chyba najważniejszą decyzją w historii rady miasta. Zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego to jest coś, co może praktycznie rozłożyć miasto – przypomniał burmistrz Tomasz Żak.

Jak poinformował, zostały już też podjęte rozmowy ze sztabem kryzysowym wojewody, z urzędem regulacji energetyki i z prawnikami na temat możliwych rozwiązań.

– Na dzień dzisiejszy spółka [Elektrociepłownia Andrychów-- przyp. red.] prowadzi działalność zgodnie z literą prawa, w oparciu o nadane jej koncesje dystrybucji energii cieplnej, jak i elektrycznej. Nie wiadomo jednak, jak będzie w przyszłości. Propozycja utworzenia przez gminę spółki celowej jest próbą zapewnienia działalności przedsiębiorstwa energetycznego w przypadku, gdyby z różnych powodów, niezależnych od nas, te koncesje w przyszłości zostały cofnięte – podkreślił wiceburmistrz Mirosław Wasztyl.

Jak dodał, na początku sierpnia Elektrociepłownia Andrychów złożyła do sądu wniosek o wszczęcie postępowania sanacyjnego i zawieszenie postępowań egzekucyjnych, i uchylenie zajęcia rachunków bankowych. Z inicjatywy burmistrza Andrychowa zostało też skierowane do sądu pismo o przyspieszenie rozpatrzenia wniosku, który umożliwiałby spółce w najbliższym czasie spokojne prowadzenie działalności gospodarczej z dopływem środków finansowych na wydatki podstawowe, takie jak dystrybucja energii, zakup paliwa i wypłaty dla pracowników. Co na to sąd? Na razie jeszcze nie wiadomo.

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje