wtorek, 10 stycznia 2023 13:15

Będzie nowy dworzec autobusowy w Miechowie. Skala inwestycji zaskakuje

Autor Patryk Trzaska
Będzie nowy dworzec autobusowy w Miechowie. Skala inwestycji zaskakuje

W poniedziałek (9 stycznia) w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego. Wartość prac wyniesie 16 416 810,00 zł.

Inwestycja ma za zadanie nie tylko rewitalizację przestrzeni publicznej, dając mieszkańcom lepszy dostęp do komunikacji i miejsc parkingowych, ale ma być także jedną z wizytówek miasta i wnieść nową jakość do publicznych przewozów pasażerskich dla sąsiednich gmin, powiatów oraz województw.

Nowy dworzec autobusowy  ma być nowoczesnym, jednokondygnacyjnym budynkiem o zwartej bryle z wysuniętym zadaszeniem w kierunku zachodnim, pod którym rozmieszczone zostaną cztery przystanki komunikacji publicznej. Płaski dach ze spadkiem w stronę wschodnią wykończony zostanie attyką. Elewację północną, zachodnią i południową stanowić będą przeszklone fasady, natomiast na elewacji wschodniej usytuowane zostaną schody ewakuacyjne oraz stolarka okienna i drzwiowa. Wewnątrz obiektu zaprojektowano przeszkloną klatkę schodową wychodzącą na dach, na którym powstanie taras użytkowy wśród zieleni.

fot. Urząd Gminy i Miasta w Miechowie


Budynek wykończony zostanie płytami elewacyjnymi (HPL), jako fasada wentylowana.

Fotowoltaika na dachu i nasadzenia

Szczegółowy zakres prac dotyczył będzie m.in. budowy: wewnętrznych instalacji - wodociągowej, grzewczej (poprzez nowoprojektowaną kotłownię gazową), elektrycznej (w tym oświetlenia), fotowoltaicznej na dachu budynku, gazowej oraz niskoprądowej (monitoring i Internet), kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, 4 pomp ciepła, klimatyzacji, a także budowy instalacji zewnętrznych - wodociągowej, elektrycznej (oświetlenie), monitoringu i dwóch stacji ładowania pojazdów elektrycznych, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.

Powstaną drogi manewrowe oraz parking dla 60 samochodów osobowych i 6 autobusów, dwie wiaty na rowery, kosze, ławki i żagle przeciwsłoneczne. Ponadto wykonane będą nasadzenia - 47 drzew i 87 krzewów.

Program i układ funkcjonalny

Projektowany obiekt został podzielony na kilka części funkcjonalnych. Pierwszą z nich stanowić będzie pomieszczenie poczekalni (hol główny dworca) wraz z klatką schodową prowadzącą na taras. Drugą strefę stworzy lokal gastronomiczny wraz z zapleczem, a trzecią - ogólnodostępne toalety. Czwarta część przeznaczona zostanie na zaplecze dworca, gdzie będą mieściły się m.in. biuro, pomieszczenia socjalne, techniczne oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne.  Ostatnia strefa funkcjonalna obejmie lokale handlowe wraz z zapleczami.

Umowa podpisana

Na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu”, Gmina Miechów pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanie w kwocie 12 912 565,50 zł, co stanowi 78,65% wartości robót budowlanych.

Ponadto wystąpiono do Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z wnioskiem  o pożyczkę na kwotę 3 91 664,75 zł w ramach programu „Pożyczka na rewitalizację - II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś Priorytetowa „Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski”. Wartość prac wyniesie 16 416 810,00 zł.

Umowę na realizację zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu” 9 stycznia podpisali: w imieniu samorządu gminnego - Dariusz Marczewski Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, przy kontrasygnacie skarbnik gminy Doroty Maciaszek, ze strony wykonawcy: Grzegorz Majchrowski Prezes Zarządu firmy Tigma-Bud Sp. z o.o. oraz Piotr Oszywa inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentujący spółkę Arkadis z miejscowości Czudec.

inf./fot. Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Miechów - najnowsze informacje