poniedziałek, 25 listopada 2019 15:32

Biecz: Wyruszyli na poszukiwanie skarbów i co znaleźli?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Biecz: Wyruszyli na poszukiwanie skarbów i co znaleźli?

Uczniowie szkół podstawowych z Gminy Biecz (powiat gorlicki) szukali skarbów.

W dniach 21-22 listopada 2019 r. uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych z Gminy Biecz wzięli udział w Programie Profilaktyki Zintegrowanej „Archipelag Skarbów”. Jest to jedno z zadań realizowanego projektu „Podpisuję glejt, nie kręci mnie hejt – to dobra praktyka walki z przestępczością internetową w Bieczu” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” – 2019 r. finansowanego przez Wojewodę Małopolskiego.

Trzygodzinne bloki warsztatów zamieniły grupę młodzieży w poszukiwaczy SKARBÓW, takich jak: głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń.

„Archipelag Skarbów” to żywy i dynamiczny program profilaktyczny dla młodzieży, realizowany przez Fundację HOMO HOMINI im. Karola de Foucaulda z Krakowa, który uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej niż o młodzieży mówią masowe media. Program jest wpisany do „Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych”, sygnowanego przez najważniejsze agendy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej (Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii).

Uczniowie pod okiem trenerów brali aktywny udział w ćwiczeniach i konkursach organizowanych przez trenerów, wielu z nich zostało nagrodzonych niebieskimi opaskami na rękę z napisami „Szanuj”, „Pomyśl” oraz innymi upominkami.

Dopełnieniem programu były spotkania realizatorów Programu z rodzicami oraz nauczycielami, których celem było udzielenie wskazówek odnośnie rozmów z młodzieżą na trudne tematy.

W drugim dniu programu swoją obecnością zaszczycili: Mirosław Wędrychowicz Burmistrz Biecza oraz pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Daniel Libucha. Panowie skierowali do młodzieży pouczające słowa. Burmistrz szczere podziękowania wyraził pod adresem Piotra Ćwika, Wojewody Małopolskiego, dzięki któremu Gmina Biecz podpisała porozumienie o dofinansowaniu w kwocie 36 tys. zł na realizację w/w projektu, którego realizatorem jest ZOJ w Bieczu.

Bezpośrednio po wyjściu z kina rozpoczął się Happening pn. „STOP – pijanym kierowcom”, realizowany w ramach Kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM 2019. organizowanej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” w Wieliczce, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Organizacji happeningu podjęła się w tym roku SP Nr 2 w Bieczu.

Młodzież stanęła na wysokości zadania podczas bieckiego Marszu Trzeźwości, skandując głośno hasła: „Nie pijemy, bo jedziemy”, niosła transparenty, samodzielnie przygotowane plakaty. Nad bezpiecznym przemarszem czuwali funkcjonariusze policji i straży pożarnej OSP Biecz.

Młodzież wraz z opiekunami i gośćmi przeszła na Biecki Rynek, by w centrum miasta wziąć udział w akcji pod hasłem „Chcemy bezpiecznych dróg. Chcemy, aby kierowca był trzeźwy”. Uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w kontroli trzeźwości prowadzonej przez funkcjonariuszy policji z Komendy Policji w Bieczu. Dodatkowo obdarowywali zatrzymywanych przez policjantów kierowców i napotkanych mieszkańców Biecza ulotkami i balonami kampanijnymi oraz częstowali cukierkami. Było to dla nich nowe i ciekawe doświadczenie. Akcja spotkała się z pozytywnym odzewem kierowców mieszkańców Biecza.

Nie lada niespodzianką dla uczniów była możliwość wypróbowania alkogogli i narkogogli, które zostały wypożyczone z Urzędu Miejskiego w Gorlicach. Profesjonalny sprzęt pokazał młodzieży jaka jest koncentracja, poziom widzenia i umysłu pod wpływem alkoholu, czy innych używek.

Zwieńczeniem działań w ramach kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM było zaproszenie zgromadzonej na Rynku młodzieży do wspólnego tańca – belgijki przygotowanego przez uczniów VI kl. z SP Nr 2 w Bieczu pod kierownictwem Anny Filus-Solarz – pedagoga i nauczyciela języka polskiego.

Kampania NO PROMIL – NO PROBLEM, organizowana w Gminie Biecz już od wielu lat, ma na celu zmniejszanie liczby osób, które prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zmianę społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie u pasażerów gotowości do powstrzymywania pijanego kierowcy. Poza tym ma wzbudzić wśród młodych ludzi refleksję na temat tego, co w życiu ważne, aby mogli świadomie podejmować decyzje i to nie tylko te, które związane ze stanem trzeźwości; ma pomóc młodym ludziom dostrzec wartość odpowiedzialności.

Źródło: UM Biecz

Gorlice - najnowsze informacje