czwartek, 12 września 2019 08:19

Borowa: Dwa miliony na remonty dróg

Autor Marzena Gitler
Borowa: Dwa miliony na remonty dróg

Gmina Borowa otrzymała dotację na remont dróg gminnych. Które drogi zostaną przebudowane?

30 sierpnia Prezes Rady Ministrów zatwierdził Listę zadań gminnych i powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Fundusz Dróg Samorządowych w roku 2019 dla województwa podkarpackiego (nabór wniosków marzec/kwiecień 2019 r.).

Gminie Borowa została przyznana dotacja na zadanie pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 103259R Borowa - Rynek - Magazyny oraz dróg wewnętrznych nr 11 i nr 12 w miejscowości Borowa”. Kwota dofinansowania wynosi 2 332 700 zł. Okres realizacji zadania: październik 2019 r. - lipiec 2020 r.

Na listach podstawowych znalazło się w sumie 139 zadań gminnych o wartości dofinansowania 120 mln zł oraz 62 zadania powiatowe o wartości dofinansowania 118 mln zł. Łącznie na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście znalazło się 201 zadań na łączną kwotę dofinansowania w 2019 roku środkami Funduszu w wysokości 238 mln zł. Na liście znalazły się również zadania wieloletnie z zapewnieniem finansowania w kolejnych latach w kwocie: 2020 rok – 37 mln zł, 2021 rok – 18 mln zł, 2022 rok – 12 mln zł.

inf. PUW w Rzeszowie, UG Borowa

Mielec - najnowsze informacje