wtorek, 19 października 2021 10:10

Brzesko: Tych nauczycieli uhonorował burmistrz

Autor Mirosław Haładyj
Brzesko: Tych nauczycieli uhonorował burmistrz

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Brzeska Tomasz Latocha przyznał 23 nauczycielom nagrody za zaangażowanie, sumienna i rzetelną pracę na rzecz młodego pokolenia.

Uroczystość odbyła się w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym, a uświetniły ją występy uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia oraz młodych wokalistów z MOK-u, podopiecznych Agnieszki Piekarz.

Nauczyciele uhonorowani nagrodami burmistrza Brzeska Tomasza Latochy (w kolejności alfabetycznej):

 • Urszula Białka (ZS-P Brzesko) – dyrektor szkoły, nauczyciel informatyki,
 • Aneta Biel (SP 3 Brzesko) – język angielski,
 • Urszula Cierlik (Publiczne Przedszkole nr 1 w Brzesku) – dyrektor placówki,
 • Magdalena Ducinowska (Publiczne Przedszkole Szczepanów) – wychowanie przedszkolne,
 • Katarzyna Golis (SP Szczepanów) – nauczyciel języka polskiego, wychowawca świetlicy,
 • Alina Jarek (SP Mokrzyska) – nauczyciel języka polskiego,
 • Małgorzata Kołodziej-Siciarz (SP 1 Brzesko) – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, nauczanie wczesnoszkolne,
 • Marek Kossoń (SP Mokrzyska) – dyrektor szkoły, nauczyciel informatyki,
 • Zenon Kubala (SP 1 Jadowniki) – dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego,
 • Ilona Latocha-Dylewska (Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzesku) – dyrektor szkoły, nauczyciel gry na wiolonczeli,
 • Anna Mika (Publiczne Przedszkole nr 4 w Brzesku) – dyrektor placówki,
 • Maria Mrówka-Strąk (Publiczne Przedszkole nr 10) – wicedyrektor placówki, logopeda, pedagog,
 • Grażyna Pleśniarska-Gwizdała (SP 3 Brzesko) – nauczyciel historii,
 • Luiza Płaczek (SP 3 Brzesko) – edukacja wczesnoszkolna,
 • Irena Polczyk (SP Poręba Spytkowska) – informatyka, edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna, wychowawca świetlicy,
 • Rafał Sieński (SP Szczepanów) – nauczyciel informatyki, techniki, wychowawca świetlicy,
 • Bernadeta Tucznio (Publiczne Przedszkole nr 10 w Brzesku) – edukacja przedszkolna,
 • Tomasz Wietecha (ZS-P Jadowniki) – dyrektor szkoły, nauczyciel informatyki,
 • Bożena Wojtoń (Publiczne Przedszkole nr 1 w Jadownikach) – dyrektor placówki,
 • Agnieszka Woźniak (Publiczne Przedszkole nr 4 w Brzesku) – wychowanie przedszkolne,
 • Marek Żuk (Szkoła Muzyczna I stopnia) – nauczyciel gry na skrzypcach

Inf. i foto: UM Brzesko

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje