wtorek, 7 maja 2019 10:13

Brzesko. Powiat otrzyma ponad 335 tys. zł na ochronę zabytków

Autor Mirosław Haładyj
Brzesko. Powiat otrzyma ponad 335 tys. zł na ochronę zabytków

Odnowienie ołtarzy i rzeźb w barokowym kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Uściu Solnym, remont neogotyckiej kaplicy Sumińskich-Ożegalskich w Brzesku, a także konserwacja polichromii i kamiennych obramowań okiennych w kościele pw. św. Małgorzaty w Dębnie – to tylko trzy z kilkunastu inwestycji, które już wkrótce zostaną przeprowadzone dzięki dotacjom z budżetu województwa przekazanych w ramach konkursu Ochrona zabytków Małopolski. W sumie, kwota ponad 700 tys. zł pozwoli odnowić i odrestaurować aż 16 obiektów położonych na terenie powiatu bocheńskiego i brzeskiego.

W czwartek 2 maja Anna Pieczarka z zarządu województwa małopolskiego przekazała symboliczne czeki gwarantujące przyznanie dofinansowania na ochronę zabytków. Uroczystość odbyła się w Starostwie Powiatowym w Bochni – symboliczne czeki na projekty dotyczące prac konserwatorsko-renowacyjnych otrzymali przedstawiciele brzeskich i bocheńskich samorządów oraz parafii.

– Nasz region może poszczycić się wspaniałą historią, tradycją i kulturą, a małopolskie zabytki zachwycają nie tylko mieszkańców regionu, ale także przyjezdnych z całego świata. Dzięki konkursowi Ochrona zabytków Małopolski, wiele z nich może zostać odnowionych i zabezpieczonych przed nieuchronnym upływem czasu – przypomniała Anna Pieczarka.

Poinformowała, że mimo przeznaczenia w 2019 roku przez samorząd Małopolski rekordowej kwoty na ochronę zabytków (5 mln zł), być może jeszcze w tym roku marszałek Witold Kozłowski wygospodaruje dodatkowe środki na ten cel, a już na pewno do grudnia składać będzie można wnioski o dofinansowania w 2020 roku.

W maju rusza również autorski projekt Anny Pieczarki pt. „Małopolska Pamięta”. W jego ramach w tym roku zostanie rozdysponowanych 500 tys. zł na obiekty, które nie są ujęte w oficjalnym rejestrze zabytków i na które nie było możliwości pozyskania dofinansowania w ramach dotychczasowych naborów.

– Ziemia bocheńska i brzeska bogata jest w zabytki i dobrze, że władze województwa dostrzegają ten fakt przyznając coraz większe środki na ich renowacje. Będę pilnował w sejmiku, aby tego typu programy były kontynuowane i w miarę możliwości zwiększane były pieniądze na rozkwitanie naszych zabytków. Dziękuję też samorządom i parafiom, które na co dzień opiekują się obiektami i dziełami sakralnymi, dbając też o ich utrzymanie – powiedział radny województwa Stanisław Bukowiec.

W powiecie brzeskim, w ramach konkursu, zaplanowano przeprowadzenie 5 inwestycji opiewających na łączną kwotę 335 tys. zł. Konserwacja techniczna i estetyczna czeka m.in. ołtarz w kościele pw. św. Marcina Biskupa w Gnojniku. Prace zostaną wykonane także w kościele pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie, gdzie będzie odnowiony ołtarz św. Józefa.

Lista beneficjentów

Lp.

Beneficjent

Nazwa zadania

Dotacja

Miejscowość

Gmina

Powiat

1

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. w Brzesku

Brzesko, neogotycka kaplica Sumińskich-Ożegalskich, XIX/XX w., remont kaplicy - etap III

39 300

Brzesko

Brzesko

brzeski

2

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie

Borzęcin, kościół parafialny pw. Narodzenia NMP, ołtarz św. Józefa (1930-31) i rzeźba św. Sebastiana (II poł. XIX), konserwacja techniczna i estetyczna obiektów - II etap

68 900

Borzęcin

Borzęcin

brzeski

3

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Gnojniku

Gnojnik, kościół parafialny pw. św. Marcina Biskupa, ołtarz główny z 1766 r., IV etap pełnej konserwacji technicznej i estetycznej

59 472

Gnojnik

Gnojnik

brzeski

4

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Dębnie

Dębno, kościół parafialny pw. św. Małgorzaty, polichromia wnętrza, kamienne obramienia okien i sakrarium, XV-XX w., pełna konserwacja polichromii (III etap) oraz kamiennych obramień okiennych i sakrarium

126 750

Dębno

Dębno

brzeski

5

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Uściu Solnym

Uście Solne, ołtarze i rzeźby z barokowego kościoła parafialnego wykonane przez miejscowego artystę Antoniego Wróbla, XVIII-XX w., konserwacja (kontynuacja)

40 900

Uście Solne

Szczurowa

brzeski

Fot. i inf.: BP UMWM

Brzesko - najnowsze informacje