sobota, 21 listopada 2020 13:33

Brzeszcze. Ponad 7 mln dotacji na rewitalizację Parku Miejskiego!

Autor Wiktoria Mitura
Brzeszcze. Ponad 7 mln dotacji na rewitalizację Parku Miejskiego!

Już niedługo ruszy realizacja wyczekiwanej przez mieszkańców Gminy Brzeszcze inwestycji! Dokumentacja projektowa i pozwolenia budowlane są gotowe. Teraz pora na wykonawcę. Park Miejski przy ul. Dworcowej w Brzeszczach zyska na atrakcyjności.

Na zadanie „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach” Gmina Brzeszcze otrzymała 7,7 miliona dotacji z budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego etap VI na lata 2021-2025. Gdy tylko Rada Miejska zatwierdzi zadanie w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. Prace powinny rozpocząć się wiosną.

Wielokrotnie, czy to oficjalnie, podczas spotkań i zebrań organizowanych przez Urząd Gminy, czy też wpół anonimowo, w komentarzach internetowych, zwracali oni uwagę, że w centrum miasta brak jest reprezentacyjnego miejsca, łączącego walory przyrodnicze i rekreacyjne. Zwracano uwagę, że obecny „park” niewiele ma wspólnego z faktyczną, wynikającą z definicji słowa, funkcją wypoczynkową.

Pogłębiająca się z każdym rokiem degradacja obecnej infrastruktury, nielicznych ławek, wątpliwego uroku muszli koncertowej, lata świetności mającej w okresie PRL-u, nie budowała dobrej renomy włodarzom. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w parku miejskim istnieje Miejsce Pamięci – zabytkowa łaźnia oraz latarnia podobozu KL Auschwitz-Jawischowitz.

Zadanie „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach”, mające na celu uzyskanie atrakcyjnego i estetycznego wyglądu parku miejskiego, na obszarze którego znajduje się Miejsce Pamięci, idealnie wpisało się w Priorytet 5. „Poprawa dostępności i zagospodarowanie otoczenia obiektów byłych podobozów KL Auschwitz-Birkenau w powiecie oświęcimskim”, zatwierdzonego uchwałą Rady Ministrów w dniu 10 lipca 2020 roku Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. VI etap Programu realizowany będzie w latach 2021-2025.

Prace przy konstruowaniu dokumentu zainicjowały w ubiegłym roku samorządy, wskazując konieczność kontynuacji ważkich inwestycji, mających bezpośredni wpływ na ochronę, ekspozycję, udostępnienie i upamiętnienie historycznych miejsc i obiektów związanych z faktografią byłego obozu i podobozów KL Auschwitz.

Kolejny etap Programu i blisko 62 miliony dotacji dla samorządów ziemi oświęcimskiej, to efekt wspólnej pracy i negocjacji Powiatu Oświęcimskiego, Miasta Oświęcim oraz Gmin Oświęcim, Chełmek i Brzeszcze z Radą Ministrów, prowadzonych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego – podkreślił Burmistrz Radosław Szot. - Wspólna inicjatywa przyniosła wymierne korzyści. Już w styczniu ruszy realizacja ważnych inwestycji, o łącznej wartości ponad 92 milionów złotych.  Szacunkowa wartość inwestycji przygotowanej przez Gminę Brzeszcze wynosi około 12 milionów, w tym pozyskane przez nas dofinansowanie to  7,7 miliona!

Inwestycja „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach” zostanie zrealizowana w perspektywie dwuletniej. W pierwszym kwartale 2021 roku ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe i wyłoniony wykonawca. Same roboty budowlane ruszą wiosną. W pierwszym etapie wykonane będą roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe i utylizacyjne, przebudowa kanalizacji i drenaż obszaru objętego inwestycją. Następnie przyłącza elektryczne, oświetlenie i monitoring.

Mamy nadzieję, że nic nie zakłóci harmonogramu prac i w przyszłym roku o tej porze będą już wykonane ścieżki spacerowe, co ważne - przyjazne rolkarzom i rowerzystom, a także gotowa będzie część strefy rekreacji, czyli boisko i plac zabaw – wyjaśnia Łukasz Kobielusz, zastępca Burmistrza.

Plac zabaw

Podzielony na strefy wiekowe plac zabaw będzie miał powierzchnię ponad 10 arów. Urządzenia i zestawy zabawowe, dostosowane do umiejętności i koordynacji ruchowej dzieci w różnym wieku, posadowione będą na bezpiecznym podłożu, amortyzującym upadki. Dodatkowo, w celu podniesienia bezpieczeństwa, plac zostanie ogrodzony.

Boisko do piłki nożnej

W centralnym miejscu parku, gdzie dziś na trawniku stoją samotnie dwie metalowe bramki, powstanie nowoczesne boisko do piłki nożnej. Oświetlony obiekt, wyposażony w piłkochwyty zabezpieczające użytkowników pozostałych części parku, umożliwi aktywne spędzanie czasu zarówno młodszym, jak i nieco starszym fanom kopanej piłki. Niespodzianką dla mieszkańców jest fakt, iż boisko zostało zaprojektowane w formule umożliwiającej adaptację w okresie zimowym na lodowisko!

Street-workout i skatepark

Największe zmiany i efekty prac mieszkańcy zobaczą w 2022 roku. Prowadzona będzie kontynuacja prac w strefie rekreacji, obejmująca budowę street-workout’u i skatepark’u. Młodych mieszkańców Gminy z pewnością ucieszy fakt, że nowy skatepark będzie miał powierzchnię ponad 630 m kw! Płyta skatepark’u wykonana będzie na wylewanej betonowej nawierzchni. Kompleks 7 nowoczesnych przeszkód, powstanie w nowoczesnej technice - elementów żelbetowych.

Nowy park zyska nową muszlę koncertową

Zapleczem do organizacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, a także codziennego odpoczynku mieszkańców, będzie całoroczny obiekt gastronomiczny (w miejsce sezonowego ogródka) oraz budynek toalet. Drugi etap inwestycji to także Powstanie nowa muszla koncertowa. Zapleczem do organizacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, a także codziennego odpoczynku mieszkańców, będzie całoroczny obiekt gastronomiczny (w miejsce sezonowego ogródka) oraz budynek toalet.

Miejsca na wypoczynek

Obok stref rekreacji i aktywnego wypoczynku, nie zabraknie w zrewitalizowanym parku miejsc na wypoczynek i wyciszenie. Powstanie m.in. „strefa dla seniora”, z ławeczkami i stołami piknikowymi. Ciekawą propozycją jest także ścieżka edukacyjna „wszystko o pszczołach”. Łącząc przyjemne z pożytecznym, spacerowicze, wśród rabat z roślinami miododajnymi oraz łąki kwietnej, będą mogli zobaczyć pokazowe ule oraz tablice informacyjne przybliżające tematykę pszczelarstwa.

Zadanie zakończy montaż małej architektury (ławeczek, pergoli) oraz wykonanie wykonanie nasadzeń. W zrewitalizowanym parku zaplanowano ponad 150 drzew, 550 krzewów oraz byliny na rabatach o pow. ponad 240 m kw!

Mam nadzieję, że brzeszczanie doczekają się w końcu parku z prawdziwego zdarzenia! Wierzę również, że Rada Miejska przychyli się pozytywnie do tego pomysłu, mając na uwadze, jak ogromną kwotę dotacji  pozyskaliśmy na tę inwestycję z budżetu państwa – podkreśla Burmistrz Radosław Szot.

info i foto: UG Brzeszcze

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje