czwartek, 26 stycznia 2023 06:00

Burmistrz Starego Sącza odebrał promesę na inwestycję w Popowicach

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Burmistrz Starego Sącza odebrał promesę na inwestycję w Popowicach

Burmistrz Jacek Lelek odebrał 24 stycznia w Nowym Sączu z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego promesę na pomoc finansową dla gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W wydarzeniu wzięli udział m.in wicemarszałek Józef Gawron, poseł na Sejm RP Patryk Wicher, senator RP Wiktor Durlak i radny województwa Stanisław Pasoń.

Ponad 27 milionów z przyznanych w Miasteczku Galicyjskim promes trafiło do powiatu nowosądeckiego. Najwięcej, bo 5 milionów złotych trafiło do Gminy Grybów, nasza gmina z dofinansowaniem rzędu 4 680 105 zł była druga w kolejności , jeśli chodzi o wysokość dofinansowania.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej gminy to niekończąca się historia, żmudny proces, ale bez dwóch zdań jeden z naszych priorytetów

– podkreślał burmistrz i dodał:

Od bardzo wielu lat inwestujemy w ochronę środowiska i komfort życia mieszkańców w tym obszarze, czy to jako udziałowiec spółki Sądeckie Wodociągi, czy to samodzielnie przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i unijnemu dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Ten ostatni projekt wart około 70 mln zł jeszcze trwa. Już wiele razy zapewniałem, że będziemy docierać z kanalizacją i wodociągami tam gdzie to możliwe i uzasadnione ekonomicznie. I tak właśnie się dzieje. Kanalizacja w Popowicach na os. Kamieniec będzie wybudowana w formule zaprojektuj i wybuduj i połączona z naszym systemem kanalizacyjnym pod rzeką Poprad.

Gospodarka wodno-ściekowa jest jednym z najważniejszych elementów codziennego życia mieszkańców, a potrzeby na budowę tej niezwykle potrzebnej infrastruktury, by podnosić jakość życia na obszarach wiejskich, są wciąż obiektem niezwykłej troski, nie tylko samorządów lokalnych. Zarządu Województwa Małopolskiego przekazał na ten cel kolejne fundusze – 128 mln zł.

Gratuluję władzom poszczególnych gmin determinacji i skuteczności w pozyskaniu środków unijnych. To istotny krok w kierunku unowocześnienia gospodarki, to starania o lepszy klimat, by woda i kanalizacja były na europejskim poziomie. Dzięki temu nasze samorządy stają się liderami w poprawie życia mieszkańców, by Małopolanom było jak najlepiej

– podkreślał marszałek Witold Kozłowski.

Środki przekazane gminom i spółkom komunalnym w ramach trzeciego naboru umożliwią:

– budowę sieci kanalizacyjnej – 123 km;

– budowę sieci wodociągowej – 80 km;

– budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 200 szt;

– budowę i przebudowę ujęć wody – 4 szt;

– budowę oczyszczalni ścieków – 1 szt;

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył dotąd na gospodarkę wodno-ściekową w ramach PROW łącznie 320 mln zł.

Efektem dotychczasowych trzech naborów na operacje wspierające gospodarkę wodno-ściekową w ramach PROW w latach 2017-2022 jest:

– budowa sieci kanalizacyjnej – 562 km;

– budowa i przebudowa sieci wodociągowej – 440 km;

– budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 2147 szt;

– budowa i przebudowa ujęć wody – 34 szt;

– budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody – 25 szt

– budowa oczyszczalni ścieków – 6 szt;

W latach 2019-2022 Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na pomoc finansową dla gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich aż 254  mln zł, a więc  niemal czterokrotnie więcej, niż w latach wcześniejszych (2014-1018 –  66 mln zł).

Źródło: UMWM/własne/fot. Rafał Kamieński

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje

Rozrywka