wtorek, 16 marca 2021 15:34

Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł: Konieczne jest utworzenie planu odbudowy oświaty

Autor Marzena Gitler
Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł: Konieczne jest utworzenie planu odbudowy oświaty

- Konieczne jest podjęcie niezbędnych działań i zdecydowanych kroków w kierunku utworzenia planu odbudowy całego systemu oświaty - uważa Artur Kozioł. Burmistrz Wieliczki przygotował uwagi do Krajowego Planu Odbudowy, dotyczące rozbudowy infrastruktury oświatowej.

Burmistrz Wieliczki w przesłanym do rządu dokumencie opowiada się za zwiększeniem liczny szkół, tak by zapewnić uczniom komfortowa naukę na jedną zmianę. "System nauczania w Polsce bardzo mocno ucierpiał w wyniku epidemii Covid-19, m.in. poprzez wprowadzenie zajęć w trybie zdalnym i mieszanym. Ta sytuacja została w dużej mierze podyktowana niewystarczającą bazą lokalową szkół, które często nie miały możliwości wprowadzenia odpowiednich warunków izolacji uczniów lub w przypadku pracy stacjonarnej były zmuszone do wprowadzenia trybu nauczania zmianowego" - ocenia Artur Kozioł.

Od wielu lat szkoły są przepełnione i by w przyszłości zapobiec podobnym sytuacjom konieczne jest zaplanowanie działań służących rozwojowi infrastruktury oświatowej poprzez budowę nowych obiektów, w których będzie można prowadzić nauczanie. - Tylko w ten sposób można zagwarantować odpowiedni poziom kształcenia, ale także godne warunki do nauki dla dzieci i młodzieży - uważa włodarz Wieliczki.

Burmistrz przypomina, że do tej pory rządowe wsparcie przeznaczone było głównie na na remonty już istniejących placówek oświatowych. W Krajowym Planie Odbudowy konieczne jest - zdaniem Artura Kozioła - wprowadzenie dodatkowych zapisów o zwiększeniu dostępności do edukacji poprzez rozbudowę infrastruktury oświatowej, w wyniku czego nastąpi ograniczenie zmianowości oraz zwiększenie liczby przyjęć w szkołach, a także poprawa komfortu nauczania i pracy nauczycieli oraz uczniów.

"Wskaźnikiem realizacji Krajowego Planu Odbudowy powinna być ilość miejsc w nowych szkołach, przedszkolach i żłobkach, które wpłyną na odbudowę systemu oświaty po pandemii oraz umożliwią sprawne funkcjonowanie w tej dziedzinie" - dodaje.

Zobacz cały dokument:

"Strategicznym obszarem, na który należy zwrócić szczególną uwagę przy opracowaniu Krajowego Planu Odbudowy jest edukacja dzieci i młodzieży po pandemii. Priorytetem jest zapewnienie odpowiednich warunków nauczania oraz dostępności do infrastruktury oświatowej.

System nauczania w Polsce bardzo mocno ucierpiał w wyniku epidemii Covid-19, m.in. poprzez wprowadzenie zajęć w trybie zdalnym i mieszanym. Ta sytuacja została w dużej mierze podyktowana niewystarczającą bazą lokalową szkół, które często nie miały możliwości wprowadzenia odpowiednich warunków izolacji uczniów lub w przypadku pracy stacjonarnej były zmuszone do wprowadzenia trybu nauczania zmianowego.

Dlatego konieczne jest podjęcie niezbędnych działań i zdecydowanych kroków w kierunku utworzenia planu odbudowy całego systemu oświaty, jednak z dużym naciskiem na bieżące potrzeby uczniów, które są związane z ograniczeniami spowodowanymi epidemią Covid-19, ale także niewystarczającą bazą lokalową utrudniającą komfortowe korzystanie ze szkół, przedszkoli i żłobków.

Od wielu lat szkoły są przepełnione. Aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości konieczne jest zaplanowanie działań służących rozwojowi infrastruktury oświatowej poprzez budowę nowych obiektów, w których będzie można prowadzić nauczanie. Tylko w ten sposób można zagwarantować odpowiedni poziom kształcenia, ale także godne warunki do nauki dla dzieci i młodzieży.

Rozwój infrastruktury edukacyjnej umożliwiłby również odejście od zmianowego trybu nauczania, co byłoby wielką korzyścią dla uczniów.

Przekazywane dotychczas środki na rozwój bazy edukacyjnej w Polsce były kierowane w dużej mierze na remonty już istniejących placówek oświatowych. Tego rodzaju działania są niezbędne, jednak nie można się do nich ograniczać. Nie stworzą one nowych możliwości funkcjonowania i rozwoju szkół, przedszkoli i żłobków, ponieważ nie zwiększą dostępności miejsc oraz liczby nowych przyjęć.

Podsumowując propozycje zmian niezbędnych do wprowadzenia w KPO wskazujemy na konieczność wprowadzenia dodatkowych zapisów o zwiększeniu dostępności do edukacji poprzez rozbudowę infrastruktury oświatowej, w wyniku czego nastąpi ograniczenie zmianowości oraz zwiększenie liczby przyjęć w szkołach, a także poprawa komfortu nauczania i pracy nauczycieli oraz uczniów.

Wskaźnikiem realizacji Krajowego Planu Odbudowy powinna być ilość miejsc w nowych szkołach, przedszkolach i żłobkach, które wpłyną na odbudowę systemu oświaty po pandemii oraz umożliwią sprawne funkcjonowanie w tej dziedzinie."

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje