poniedziałek, 14 września 2020 09:06

Powiat oświęcimski. Koronawirus w DPS-ie w Bobrku!

Autor Wiktoria Mitura
Powiat oświęcimski. Koronawirus w DPS-ie w Bobrku!

Wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej w Bobrku przeprowadzono profilaktyczne testy na obecność wirusa SARS-CoV-2. Jedna z pracownic Oddziału V otrzymała wynik pozytywny. W związku z tym kwarantanną objęto 7 pracowników oraz 33 mieszkańców tego oddziału.

O panującej sytuacji w DPS-ie w Bobrku poinformował Dyrektor Mariusz Sajak. W wyniku przeprowadzenia wśród pracowników DPS w Bobrku profilaktycznego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, w dniu 10 września 2020 r. otrzymano informację o pozytywnym wyniku jednej w pracownic Oddziału V, która została objęta kwarantanną poza terenem jednostki.

Jednocześnie kwarantanną objętych zostało dalszych 7 pracowników Oddziału V, również przebywających poza terenem DPS oraz 33 mieszkańców tego Oddziału.

W obecnej sytuacji nie stwierdzono zakażeń wśród mieszkańców oraz pozostałych pracowników.

Pozostałe komórki organizacyjne DPS w Bobrku funkcjonują w dotychczasowym reżimie sanitarnym.

foto: dpsbobrek.pl

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje