piątek, 9 sierpnia 2019 05:00

Chełmek zignorowany. Co będzie z obwodnicą?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Chełmek zignorowany. Co będzie z obwodnicą?

Obwodnica Chełmka to droga coraz bardziej potrzebna mieszkańcom. Po otwarciu obwodnicy Oświęcimia, wzrósł ruch w Chełmku i Gorzowie. Niestety, na razie samorząd ma związane ręce.

Jak przypomina Urząd Gminy w Chełmku, już w 2017 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Małopolskim, Powiatem Oświęcimskim i Gminą Chełmek, która zakładała wspólne przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie obwodnicy Chełmka w zakresie opracowania wielowariantowej koncepcji budowy tej drogi wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

– Biuro projektowe PROMOST – WISŁA Sp. z o. o., na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, opracowało szereg wariantów przebiegu tej drogi. Liczne uzgodnienia z mieszkańcami gminy i wprowadzania korekty planowanego przebiegu drogi, nie przyniosły zadowalającego wszystkie strony rozwiązania – przypominają urzędnicy.

I co dalej? Nie tak dawno otwarta została obwodnica Oświęcimia. Jest to części trasy Drogi Współpracy Regionalnej, która ma połączyć Oświęcim z Jaworznem. Niestety, wraz z oddaniem do użytku nowej drogi znacznie wzrósł ruch na drogach lokalnych gminy Chełmek. Dlaczego?

– W głównej mierze ma na to wpływ wzmożony ruch turystyczny osób dojeżdżającym do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz parku rozrywki Energylandia w Zatorze, jak również postrzeganie północnej obwodnicy Oświęcimia przez pryzmat możliwości szybkiego dojazdu do tych obiektów – wyjaśnia Urząd Miejski w Chełmku.

Liczba samochodów zdecydowanie wzrosła.

– W chwili obecnej szacujemy, że przez Chełmek przejeżdża około 15 tys. pojazdów, a przez Gorzów około 7 tys. Takie nasilenie ruchu powoduje okresowo bardzo duże utrudnienia w ruchu i zagraża bezpieczeństwu mieszkańców – informują urzędnicy.

Samorząd Chełmka wpadł na pomysł, że opracuje nową koncepcję obwodnicy. Niestety, nie spotkało się to z aprobatą ZDW w Krakowie.

– Biorąc pod uwagę nowe uwarunkowania, została wypracowana propozycja obwodnicy Chełmka z przebiegiem od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 780 i 934 na terenie gminy Chełm Śląski, południową stroną miasta z wykonaniem nowego mostu nad Przemszą, do drogi wojewódzkiej nr 780 po jego wschodniej stronie. Takie rozwiązanie nie zostało entuzjastycznie przyjęte przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, gdyż drastycznie zmieniało ono zakres opracowania oraz zwiększało koszty realizacji inwestycji – podaje UM Chełmek.

Czy to przekreśla szansę na budowę obwodnicy Chełmka?

Samorząd się nie poddaje. Burmistrz Chełmka podjął już decyzję o rozpoczęciu rozmów z sąsiednimi gminami w celu rozszerzenia zakresu z bezpośrednim połączeniem obwodnicy Chełmka z województwem śląskim.

– Gmina Chełmek optuje za rozszerzonym przebiegiem obwodnicy z uwzględnieniem jej przebiegu na terenie Chełmu Śląskiego. To rozwiązanie zostało również pozytywnie przyjęte przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego i Wójta Chełmu Śląskiego – podkreśla UM Chełmek.

Ten pomysł został też przedstawiony Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Ten jednak do tej pory nie zajął stanowiska w tej sprawie.

– Niestety, pomimo pism kierowanych równolegle do Marszałka Województwa Małopolskiego z prośbą o spotkanie i podjęcie decyzji co do budowy obwodnicy DWR czy też wiaduktu, brak jest jakiejkolwiek reakcji – podaje UM Chełmek.

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje