piątek, 25 października 2019 09:26

Chrzanów: Ugoda z byłym dyrektorem szpitala!

Autor Anna Piątkowska-Borek
Chrzanów: Ugoda z byłym dyrektorem szpitala!

W Sądzie Pracy w Chrzanowie zakończyło się postępowanie pomiędzy zwolnionym dyscyplinarnie w zeszłym roku dyrektorem szpitala a Zarządem Powiatu chrzanowskiego.

Przypomnijmy. Waldemar Stylo był dyrektorem chrzanowskiej lecznicy od 1 sierpnia 2016 roku. W grudniu 2018 Zarząd Powiatu Chrzanowskiego dyscyplinarnie go zwolnił. Zarządzający chrzanowską lecznicą z dnia na dzień stracił pracę, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Zarząd Powiatu podał wówczas sześć poważnych powodów swojej decyzji. Chodziło o „ukrywanie informacji o faktycznej sytuacji finansowej szpitala (strata minimum 2,5 mln zł powyżej amortyzacji) – podawanie informacji o zakładanych, a niemożliwych do osiągnięcia przychodach z tytułu nadwykonań”, działania dyrektora prowadzące do utraty płynności finansowej szpitala, brak należytego nadzoru nad realizacją projektu „Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury medycznej celem poprawy jakości i bezpieczeństwa diagnozowania i leczenia pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie”. Zarząd Powiatu dopatrzył się wtedy również nieprawidłowości w zarządzaniu jednostką („próby unieważnienia umów kontraktowych zawartych w trybie konkursowym, nacisk na ich nieprawidłowe rozliczenie, niezapewnienie realizacji tych usług zgodnie z kontraktem NFZ”), wykorzystywania L4 niezgodnie z przeznaczeniem (dyrektor, przebywając na zwolnieniu lekarskim, uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Powiatu i wydawał mailowe polecenia pracownikom), a także bezpodstawnego pobierania i rozliczania delegacji.

Część radnych powiatowych zwolnienia dyrektora domagała się już kilka miesięcy wcześniej, wskazując na jego częstą nieobecność, brak umiejętności porozumienia się z pracownikami oraz przede wszystkim katastrofalną sytuację finansową szpitala i złe zarządzanie placówką.

To kompromis

Zawarcie ugody z byłym dyrektorem szpitala nie zmienia jednak argumentów, które przemawiały za jego zwolnieniem. Zarząd nadal je podtrzymuje, uznając za merytoryczne, a ugoda została podpisana między innymi dlatego, by funkcjonowanie chrzanowskiej placówki leczniczej w końcu wróciło do normalności (by pracownicy nie musieli być już wzywani na przesłuchania).

– Zawsze w każdej sprawie jest też niepewność co do rozstrzygnięcia. Zawsze to jest decyzja sądu, a nie stron – mówi starosta Andrzej Uryga, wyjaśniając dlaczego Zarząd Powiatu zdecydował się pójść na kompromis. – W ugodzie nie upatrujemy żadnej porażki. Decyzja o zwolnieniu dyrektora była przemyślana i uzasadniona – dodaje.

W wyniku zawarcia ugody zmieniono tryb rozwiązania umowy z byłym dyrektorem szpitala – zamiast art. 52 Kodeksu Pracy (Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika) na świadectwie pracy pojawi się zapis o zwolnieniu w trybie wypowiedzenia.

– Elementem dodatkowym jest odszkodowanie jednomiesięczne, choć roszczenie byłego dyrektora szpitala opiewało na kwotę równą trzymiesięcznemu wynagrodzeniu – mówi Andrzej Uryga, Starosta Chrzanowski.

***
Od marca tego roku dyrektorem Szpitala Powiatowego w Chrzanowie jest Artur Baranowski. Stanął on przed ważnym zadaniem – ma wyciągnąć szpital z tragicznej sytuacji finansowej.

Chrzanów - najnowsze informacje