piątek, 14 maja 2021 12:12

Co grozi za brak ciągłości OC?

Autor Artykuł partnera
Co grozi za brak ciągłości OC?

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce musi obowiązkowo zawrzeć umowę komunikacyjnego ubezpieczenia OC. Jednak mimo takiej konieczności wielu posiadaczy samochodów nie ma OC. Co im grozi?

Dlaczego komunikacyjne OC jest obowiązkowe?

Obowiązek zawarcia umowy OC wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nawet gdyby taki wymóg nie istniał, to i tak każdy kierowca powinien korzystać z OC. Dlaczego? Gdyż zapewnia mu ono szeroką ochronę od szkód, które wyrządzi innym uczestnikom ruchu drogowego. Jeśli spowoduje on szkodę ubezpieczonym pojazdem, to wówczas ubezpieczyciel weźmie na siebie odpowiedzialność finansową za zdarzenie, tzn. wypłaci odszkodowanie poszkodowanym. Z drugiej strony poszkodowany nie musi się martwić o to, że będzie musiał pokryć ze swoich środków naprawę pojazdu czy uregulować opłaty za leczenie, a odszkodowania dochodzić na drodze sądowej. Zatem posiadanie ubezpieczenia OC jest po prostu niezbędne.

Warto pamiętać, że sumy gwarancyjne w tym przypadku są wysokie. Wynoszą one 5,21 mln euro w przypadku szkód osobowych i 1,05 mln euro dla szkód majątkowych. Kwoty te obowiązują dla jednego zdarzenia, a nie dla jednego poszkodowanego. Zatem jeśli w wyniku wypadku obrażenia odniosło kilkanaście osób, to górna granica odpowiedzialności towarzystwa w dalszym ciągu będzie wynosić tyle, ile suma gwarancyjna.

Jak wynika z danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) średnia wysokość składki za ubezpieczenie OC w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosła w Polsce ok. 550 zł.1. Nie jest to duża kwota, jak na tak szeroką ochronę, a tymczasem wielu posiadaczy pojazdów i tak nie wykupuje ubezpieczenia. To, ile zapłacimy za ochronę, wyliczy dla nas kalkulator OC AC dostępny na stronie internetowej UNIQA.

Konsekwencje braku ciągłości OC

W Polsce instytucją, która odpowiada za kontrolę spełniania przez posiadaczy pojazdów obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC jest wspomniany UFG. Statystyki publikowane przez ten fundusz mogą zaskakiwać. Okazuje się, że Polacy bardzo często nie decydują się na ubezpieczenie pojazdu, a co więcej – nie wynika to z problemów finansowych.

Od 1 marca 2020 roku do 31 lipca 2020 roku UFG zidentyfikował ok. 81 tys. kierowców, którzy nie posiadali OC samochodu i nałożył na nich karę za brak ciągłości OC. Przez cały rok 2019 takich przypadków było 127 tys. Fundusz jeszcze nie opublikował oficjalnych danych za rok 2020, ale można się spodziewać, że padł nowy rekord. Tymczasem jeszcze kilka lat temu szacowano, że liczba pojazdów bez OC, które jeżdżą po polskich drogach, nie przekracza 100 tys. Najczęstszym powodem braku OC wskazywanym przez nieubezpieczonych w 2020 roku był brak możliwości niemożność kontaktu z agentem ze względu na pandemię. Tymczasem umowę OC można przecież zawrzeć przez Internet.

Jak duża jest kara za brak OC? Jej wysokość jest uzależniona od czasu przerwy w ochronie, minimalnego wynagrodzenia w danym roku i rodzaju pojazdu.

W przypadku samochodów osobowych, w zależności od długości przerwy, kwota ta wynosi:

  • przerwa do 3 dni – 20 proc. równowartości 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • przerwa od 4 do 14 dni – 50 proc. równowartości 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • przerwa powyżej 14 dni – 100 proc. równowartości 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W przypadku pojazdu ciężarowego, ciągnika samochodowego i autobusu są to kwoty rzędu:

  • przerwa do 3 dni – 20 proc. równowartości 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • przerwa od 4 do 14 dni – 50 proc. równowartości 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • przerwa powyżej 14 dni – 100 proc. równowartości 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W przypadku pozostałych pojazdów:

  • przerwa do 3 dni – 20 proc. równowartości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • przerwa od 4 do 14 dni – 50 proc. równowartości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • przerwa powyżej 14 dni – 100 proc. równowartości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zatem w 2021 roku przerwa w ciągłości OC powyżej 14 dni oznacza dla samochodu osobowego karę w wysokości 5600 zł, a w przypadku pojazdu ciężarowego nawet 8400 zł. To jednak może nie być największy problem posiadacza nieubezpieczonego pojazdu. Bardzo wysokie koszty pojawią się wówczas, gdy spowoduje on wypadek. Wtedy odszkodowanie poszkodowanym wypłaci UFG, ale następnie zwróci się do sprawcy z regresem. W 2020 roku zaległości nieubezpieczonych względem UFG wynosiły średnio 17 tys. zł, a tymczasem rekordziści spłacają kwoty przekraczające milion złotych. Szukanie oszczędności na komunikacyjnym OC jest bardzo złą decyzją i może się zakończyć dla posiadacza pojazdu kosztownymi konsekwencjami.

1. https://www.ufg.pl/infoportal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page220.jspx?_afrLoop=16834510386140130&infid=252&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=p98duvw28_21

Motoryzacja

Motoryzacja - najnowsze informacje