piątek, 18 września 2020 10:19

Co zrobiono za 2 mln złotych?

Autor Emilia Gara
Co zrobiono za 2 mln złotych?

Wszystkie z nich znajdują się w centrum Bochni i od niedawna zmieniły swój wizerunek. O kim mowa? O 4 miejskich kamieniczkach, które przeszły rewitalizację. Dziś cieszą nie tylko oko mieszkańców, ale i turystów.

Rewitalizacja objęła budynki przy Rynku, nr 1,3,14,15. W każdym z nich wykonano szereg prac, których łączna wartość wyniosła 2 089 918,44 zł. Jakie prace objął remont?

  • Rynek 1 - Wykonano hydroizolację fundamentów budynku, wymieniono zewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową w całej kamienicy. Wymieniono deskowanie dachu, przemurowano przewody kominowe, zamontowano świetlik dachowy i nowy wyłaz, wymieniono całe poszycie dachu. Odświeżeniu uległa również elewacja, którą pomalowano zgodnie z wynikami badań stratygraficznych pozwalających ustalenie oryginalnej kolorystyki elewacji.
  • Rynek 3 - Wykonano hydroizolację fundamentów budynku. Usunięto spękania elewacji, wykonano uzupełniono tynki, pomalowano ją na kolor zgodny z wynikami badań stratygraficznych. Wymieniono całą stolarkę, stopnie wejściowe poddano konserwacji. Wymieniono część krokwi, całe deskowanie oraz poszycie dachu.
  • Rynek 14 - Wykonano hydroizolację fundamentów budynku. Wymieniono stolarkę okienną oraz drzwi wejściowe do kamienicy. Poddano konserwacji stolarkę drzwiową lokalu handlowego oraz zamontowano nową, dębową witrynę sklepową. Wymieniono część krokwi, całe deskowanie oraz poszycie dachu. Usunięto spękania elewacji, wykonano uzupełniono tynki, pomalowano ją na kolor zgodny z wynikami badań stratygraficznych.
  • Rynek 15 - Wykonano hydroizolację fundamentów budynku. Usunięto spękania elewacji, wykonano uzupełniono tynki, pomalowano ją na kolor zgodny z wynikami badań stratygraficznych. Wykonano nowe stopnie z okładziny z piaskowca, drzwi sklepu (od strony pierzei północnej) poddano konserwacji, a od strony ul. Wąskiej drzwi wymieniono na nowe. W budynku zamontowano nowa stolarkę okienną. Wymieniono część krokwi, całe deskowanie oraz poszycie dachu.

Inf. i fot.: UM Bochnia

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje