wtorek, 9 lutego 2021 11:16

Coraz bliżej budowy węzła w Jaworniku na Zakopiance

Autor Wiktoria Mitura
Coraz bliżej budowy węzła w Jaworniku na Zakopiance

Na spotkaniu w Miechowie podpisano wczoraj umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy węzła drogowego w Jaworniku na drodze krajowej nr 7 z konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków (partner), MP Infra (partner). Koszt prac wyniesie 2 262 585, 00 zł.

- Podpisana dzisiaj umowa na projekt bezkolizyjnego węzła drogowego na Zakopiance w Jaworniku to konkretny krok w stronę realizacji długo wyczekiwanej przez nas wszystkich inwestycji. Budowa węzła na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą wojewódzką poprawi przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców gminy Myślenice, poprawi komunikację i dostępność do Strefy Aktywności Gospodarczej w Jaworniku oraz podniesie komfort i bezpieczeństwo podróżujących Zakopianką. To kolejny dowód na dotrzymywanie przez nas obietnic oraz dobrej współpracy instytucjami rządowymi i samorządem województwa małopolskiego. Dziękuje za dobre decyzje i przychylność Panu Ministrowi Andrzejowi Adamczykowi - mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

W ramach zadania wykonawca ma opracować kompleksową dokumentację projektową dla węzła drogowego w Jaworniku na drodze krajowej nr 7 i uzyskać ostateczną decyzję środowiskową. Podczas robót budowlanych będzie też sprawował nadzór autorski.

Inwestycja obejmie swym zakresem budowę po nowym śladzie dwupoziomowego węzła i łącznic. Powstaną też pasy włączeń i wyłączeń po obu stronach drogi krajowej, przebudowany będzie odcinek drogi wojewódzkiej nr 955 oraz drogi zapewniającej komunikację lokalną. W ramach inwestycji wybudowane zostaną dwa ronda, wiadukt, ekrany akustyczne, mur oporowy, ścieżka rowerowa i przepust dla ruchu pod DK7. Istniejące sieci infrastruktury technicznej będą przebudowane, powstaną też nowe oraz wybudowany zostanie kanał technologiczny.

Koszty inwestycji zostaną częściowo pokryte ze środków zainteresowanych tym projektem samorządów. 3 lipca 2020 r. GDDKiA podpisała porozumienie z gminą Myślenice i Samorządem Województwa Małopolskiego, na mocy którego: Gmina Myślenice pokryje koszty dokumentacji wstępnej, odszkodowań i budowy drogi gminnej, w sumie ponad 5,9 mln zł, a samorząd Województwa Małopolskiego będzie miał swój udział w kosztach prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego i wypłat odszkodowań, w sumie 20 mln zł. Większość kosztów, zarówno na etapie przygotowania dokumentacji jak i robót budowlanych, pokryje natomiast Skarb Państwa.

Przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidywane jest na lata 2020-2023, natomiast roboty budowlane na lata 2024-2025.

info i foto: UMiG Myślenice

Myślenice - najnowsze informacje