poniedziałek, 1 lutego 2021 13:53

Czy do budowy Twojego domu zostały wykorzystane substancje szkodliwe?

Autor Artykuł partnera
Czy do budowy Twojego domu zostały wykorzystane substancje szkodliwe?

Dzięki postępowi technologicznemu w budownictwie opracowywane są coraz bardziej nowoczesne i coraz mniej toksyczne materiały. Jednak nie ma budynku, który nie zawierałby substancji szkodliwych, od drażniących do śmiertelnie niebezpiecznych. Podpowiadamy, jakie to substancje, jak sprawdzić ich obecność i pozbyć się ich, aby nie narażać siebie i domowników na problemy zdrowotne.

Azbest

Przez wiele lat azbest stosowany był w budownictwie jako materiał izolacyjny, przede wszystkim ze względu na niepalność, i jako taki doskonale spełniał swoje zadanie. Był też głównym surowcem do produkcji eternitu – popularnego i niedrogiego materiału na pokrycia dachowe. Włóknistość struktury azbestu okazała się zasadniczą przyczyną jego szkodliwości. Tymczasem w latach 60. i 70. XX wieku z azbestu wytwarzano, oprócz płyt falistych i papy dachowej, także płyty elewacyjne i balkonowe, rury instalacyjne, przewody kominowe i wentylacyjne. Wyroby azbestowe mają charakterystyczną szarawą kolorystykę. Mikrowłókna azbestowe, przedostając się do układu oddechowego, przyczyniają się do powstawania wielu schorzeń, w tym pylicy azbestowej i raka płuc.

Materiały produkowane na bazie azbestu nie są szkodliwe przy sporadycznym kontakcie, a także kiedy nie są uszkodzone, gdyż nie emitują wówczas pyłu. Uszkodzenie następuje np. podczas próby samodzielnego demontażu dachu z eternitu, wówczas pył może dostać się do dróg oddechowych, jeżeli nie są one zabezpieczone właściwą osłoną. Dlatego do usuwania elementów zawierających azbest konieczne jest zatrudnienie profesjonalnej ekipy, posiadającej odpowiedni sprzęt i akcesoria zabezpieczające przed emisją pyłu.

Subit

Subit jest nazwą handlową mieszaniny asfaltów, plastyfikatorów i rozpuszczalników. Aż do lat 90. XX wieku był powszechnie stosowany do przyklejania klepek parkietowych zamiast trudno dostępnych i drogich klejów. Posiadał atest PZH z zastrzeżeniem, że pomieszczenie, w których był zastosowany, mogło być oddane do użytkowania najwcześniej po upływie 4 tygodni z uwagi na zanieczyszczenie powietrza uwalniającymi się substancjami toksycznymi, m. in. benzopirenem, który ma ponadto odrażający zapach. Każdy, kto ma mieszkanie z parkietem, budowane do końca lat 90. XX wieku, może być niemal pewien, że pod podłogą znajduje się subit. Ostateczną pewność daje zerwanie kilku klepek i próba zmycia odsłoniętej ciemnej substancji za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. Jeżeli schodzi ona łatwo, jest to tradycyjny lepik. Jeżeli opornie – mamy do czynienia z subitem. Jego usuwanie jest dość niebezpieczne, dlatego zaleca się zatrudnienie do tego fachowej ekipy.

Szlaka (żużel)

Jest to produkt odpadowy, powstający podczas procesów hutniczych metali. W postaci ciekłej zawiera rozmaite zanieczyszczenia, odtleniacze, tlenki metali, itp. Po zestaleniu przybiera postać spieczonego, szklistego popiołu. Posiada różne właściwości i zastosowania, w zależności od metody powstawania.

Żużel był stosowany powszechnie w latach 70. XX wieku do produkcji pustaków żużlowych. Te zaś były popularne w budownictwie, podobnie jak płyty eternitowe. Wraz z nimi zostały uznane za szkodliwe z uwagi na zawartość metali ciężkich, głównie ołowiu, kadmu i arsenu.

Obecnie pustaków żużlowych nie stosuje się, natomiast na placach dawnych fabryk i domów pozostają hałdy żużlu poołowiowego. Wciąż jest on używany do utwardzania dróg. Jest to dozwolone jedynie  wówczas, kiedy – zgodnie z przepisami – żużel posiada atest przydatności. W tym celu powinien zostać wypłukany i pozbawiony szkodliwych frakcji pylastych. Nie jest natomiast uregulowane prawnie składowanie szlaki, przez co zalega ona place, emitując do atmosfery toksyczne substancje.

Wywóz odpadów szkodliwych

Podczas prac remontowych, mających na celu pozbycie się materiałów budowlanych, zawierających szkodliwe substancje, powstaje gruz i odpady. Jeżeli chodzi o wywóz gruzu Warszawa skupia najwięcej firm usługowych, zajmujących się wywozem wszelkich odpadów poremontowych. Skorzystanie z usług takiej firmy jest najwygodniejszym rozwiązaniem; wystarczy telefoniczny kontakt z firmą i zamówienie kontenera, a zostanie on podstawiony na miejsce nawet tego samego dnia. Firmy usługowe dysponują kontenerami o różnym przeznaczeniu i pojemności. Usługi świadczone są nie tylko w samej Warszawie, ale także w miejscowościach sąsiednich. Szkodliwe odpady zostaną odebrane i profesjonalnie zagospodarowane – poddane recyklingowi lub zutylizowane w sposób nienaruszający zasad ochrony środowiska.

Styl Życia

Styl Życia - najnowsze informacje

Rozrywka