piątek, 13 stycznia 2023 13:17

Czy do powiatu miechowskiego trafi strumień pieniędzy na odbudowę zabytków?

Autor Patryk Trzaska
Czy do powiatu miechowskiego trafi strumień pieniędzy na odbudowę zabytków?

Środki z „Polskiego Ładu” mogą trafić na odbudowę zabytków! W ramach programu możliwe jest: finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dotychczas ponad 42 mln zł trafiło do powiatu miechowskiego w ramach programu z czego 30 mln na wykonanie infrastruktury w Parku Technologicznym w Książu Wielkim, 8 mln zł na budowę wiaduktu w Uniejowie Rędziny i 4 mln na budowę sali gimnastycznej w Zagorzycach.

Kolejna 6 już edycja programu skierowana jest na odbudowę zabytków. Założenia i wytyczne najnowszej odsłony programu, na szkoleniu informacyjnym dla włodarzy i przedstawicieli samorządów, 11 stycznia w Starostwie Powiatowym w Miechowie przedstawił Grzegorz Kwiatkowski, dyr. ds. rozwoju relacji społecznych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nabór z „Polskiego Ładu” na odbudowę zabytków trwa od 24 listopada 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są samorządy województw, powiatów i gmin. W ramach programu możliwe jest: finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wymagany wkład własny wynosi nie mniej niż 2% wartości zadania inwestycyjnego. Samorząd może złożyć maksymalnie dziesięć wniosków o dofinansowanie w trzech kategoriach: do 150 000 złotych, do 500 000 złotych, do 3 500 000 złotych.

Dyrektor BGK chętnie odpowiadał na pytania samorządowców dotyczące realizowanych już inwestycji w ramach „Polskiego Ładu”. Okazuje się, iż w Małopolsce 94% wniosków, które uzyskały promesy wstępne, przeszło do realizacji, co daje ponad 2 mld zł na inwestycje.

inf. fot. Starostwo Powiatowe w Miechowie

Miechów - najnowsze informacje