czwartek, 24 marca 2022 11:43

Czy kryzys wiary, sięga aż po episkopat? Kardynał Gerhard Müller odpowie na trudne pytania

Autor Mirosław Haładyj
Czy kryzys wiary, sięga aż po episkopat? Kardynał Gerhard Müller odpowie na trudne pytania

W sobotę 26 marca w Krakowie w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się", odbędzie się spotkanie z kardynałem Gerhardem Müllerem, zatytułowane „SZUKAJĄC PRAWDY I JEDNOŚCI”. Podczas niego odbędzie się dyskusja w której poruszone zostaną ważne kwestie dotycząca obecnego stanu Kościoła katolickiego w Polsce i na świecie. Na wydarzenie zapraszają wydawnictwa Espirit i AA, które są jego organizatorami.

Kardynał Gerhard Müller jest byłym prefektem Kongregacji Nauki Wiary, a także przewodniczącym Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”. Podczas spotkania pt. „SZUKAJĄC PRAWDY I JEDNOŚCI” poruszone zostaną następujące kwestie:

  • Jaka jest przyszłość Kościoła katolickiego?
  • Czy szeroko pojęty kryzys wiary, sięga aż po episkopat?
  • Czy powinniśmy oczekiwać reformy Kościoła?

Całe spotkanie poprowadzi ks. dr Tomasz Jaklewicz. Szczegóły na Facebooku wydarzenia:

Spotkanie autorskie z kard.Gerhardem Müllerem
Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie - spotkanie autorskie z kard. Gerhardem Müllerem wokół książek “Jedność wiary. Odpowiedzialność Rzymu za Kościół powszechny” (Wydawnictwo Esprit) oraz...

Kardynał Gerhard Müller studiował na uniwersytetach w Moguncji, Monachium i Fryburgu. W 1977 uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej na podstawie pracy "Kościół i sakramenty w bezreligijnym chrześcijaństwie. Wkład Bonhoeffera w sakramentologii ekumenicznej" napisanej pod kierownictwem Karla Lehmanna. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 lutego 1978 z rąk kardynała Hermanna Volka. Habilitował się w 1985. Od 1986 wykładał teologię dogmatyczną na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium.

1 października 2002 Jan Paweł II mianował go biskupem ordynariuszem diecezji Ratyzbony. Sakry biskupiej udzielił mu arcybiskup Monachium – kard. Friedrich Wetter. 12 września 2006 gościł w Ratyzbonie papieża Benedykta XVI podczas jego pierwszej podróży apostolskiej do Niemiec. W 2007 został mianowany członkiem Kongregacji Nauki Wiary, a od 2009 również członkiem Papieskiej Rady ds. Kultury.

2 lipca 2012 papież Benedykt XVI mianował go prefektem Kongregacji Nauki Wiary w miejsce odchodzącego na emeryturę kard. Williama Levady. Jednocześnie jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary został także przewodniczącym Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, Papieskiej Komisji Biblijnej oraz Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Tego samego dnia papież podniósł go do godności arcybiskupa.

Mianowany został kardynałem został przez papieża Franciszka na konsystorzu 22 lutego 2014. Papież Franciszek z dniem 1 lipca 2017 roku zwolnił go z funkcji Prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Na tym stanowisku zastąpił go abp Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ, dotychczasowy sekretarz kongregacji.

Kardynał Müller został uhonorowany tytułem doktora honoris causa przez polskie uczelnie – Katolicki Uniwersyt Lubelski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

W trakcie spotkania będzie możliwość zakupu książek.

Fot.: Wydawnictwo Esprit,
Inf. biog.: wikipedia

Kraków

Kraków - najnowsze informacje