wtorek, 13 kwietnia 2021 07:19

Czy pompa ciepła faktycznie jest ekologiczna?

Autor Artykuł partnera
Czy pompa ciepła faktycznie jest ekologiczna?

Pompy ciepła uważane są za bardzo ekologiczny sposób ogrzewania domów. Coraz więcej budynków, szczególnie nowo powstających, stawia na to rozwiązanie grzewcze, a w wielu starych budynkach tradycyjne instalacje wymieniane są na pompy ciepła: powietrzne, wodne lub gruntowe. Dlaczego pompa ciepła podawana jest jako przykład proekologicznych rozwiązań w budownictwie?

Stop paliwom kopalnym

Najmocniejszym punktem pomp ciepła w dyskusjach na temat ich ekologii, czyli pozytywnego wpływu na przyrodę i otoczenie, jest fakt, że korzystają z takich źródeł energii, które są odnawialne. Co to znaczy? Energia odnawialna to taka, której wykorzystanie nie powoduje zanieczyszczenia środowiska, a zasoby, jeśli nie są nieograniczone, to przynajmniej nie zużywają się w szybkim tempie, ponieważ w naturalny sposób się odbudowują. I rzeczywiście, pompy ciepła posiadają cechy, dzięki którym z całą pewnością uznać można, że instalacja ta oznacza ogrzewanie budynku za pomocą energii odnawialnej. Energię pompy czerpią, w zależności od rodzaju instalacji, z powietrza, wody lub gruntu, a więc takich elementów, których nie sposób całkowicie zużyć. Ktoś mógłby oczywiście zapytać: Jak to się ma do ostrzeżeń ekologów, którzy przypominają o tym, że wodę należy oszczędzać? Odpowiedź jest jednocześnie i prosta, i skomplikowana. Prosta, bo… nie chodzi o pobieranie stricte wody, lecz energii z niej. Skomplikowana, ponieważ do wyjaśnienia jak do tego dochodzi, trzeba by opisać sposób działania pompy. W skrócie można powiedzieć, że pompa pobiera wodę z danego zbiornika i odzyskuje z niej ciepło (energię), która następnie przekazywana jest do budynku. Pobraną wodę zaś, po jej schłodzeniu, odprowadza i oddaje do zbiornika. Zgodnie z tym sposobem działania, powietrze czy woda powinny być raczej rozumiane jako nośniki energii. Podobnie w przypadku pomp gruntowych, energia pobierana jest z gruntu, zaś sama ziemia nie jest w tym procesie zużywana. Pompa ciepła wyprowadza energię o niskiej temperaturze z gruntu przy pomocy rur (do ich zakopania pod powierzchnią ziemi potrzebne są specjalne odwierty) i kieruje do kolektora. Tam, po podniesieniu temperatury oddaje energię do instalacji grzewczej domu.

Technologia pomp zatem jest bardzo nowoczesna i podnosi system grzewczy domu na wyższy, bardzo nowatorski, ale i ekologiczny poziom.

Co ze smogiem?

Kolejna przewaga, jaką posiada pompa ciepła nad tradycyjnym sposobem ogrzewania, to brak emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Wspomniano wyżej, że ekologia to między innymi korzystanie z energii odnawialnej, a z kolei to oznaczać powinno brak zanieczyszczenia środowiska. Ten warunek również jest spełniony. Pompy nie generują żadnych zanieczyszczeń, które wracałyby do naszego otoczenia. Dla porównania, kominek opalany drewnem generuje dym, który przez komin będzie przedostawał się do atmosfery. Z kolei kominki, kotły gazowe czy piece węglowe potrafią być bardzo niebezpieczne również pod względem bezpośredniego zagrożenia zdrowia. W przypadku nienależytej ostrożności i złej konserwacji pieca, może dojść do ulatniania się czadu, czyli tlenku węgla. Jest on bezbarwny i bezwonny, z tego powodu nazywany jest cichym zabójcą - zatrucie tlenkiem węgla bywa śmiertelne. Wszystkie problemy związane ze stosowaniem tradycyjnych paliw grzewczych przestają istnieć, jeśli w grę wchodzą pompy ciepła. Nie emitują żadnych zanieczyszczeń ani spalin - czy to dymu, popiołu, czy gazów, związków chemicznych lub nieprzyjemnych bądź szkodliwych zapachów - a to ma z kolei miejsce podczas ogrzewania takimi materiałami jak olej opałowy, węgiel kamienny i koks, gaz ziemny i inne.

Pompy ciepła są w pełni bezpieczne, pozostawiają powietrze takie, jakie jest. Można śmiało powiedzieć, że gdyby pompy ciepła w Warszawie montowane były chociażby przy co trzecim budynku, powietrze w stolicy byłoby odczuwalnie czystsze.

Nie powinno być wątpliwości, że pompy ciepła są urządzeniami, które rewolucjonizują dotychczasowe systemy grzewcze. Zdecydowanie idą z duchem ekologii, która w dzisiejszych czasach stanowi ważny element wszelkich pomysłów na inwestycje budowlane. Świadomość ekologiczna zarówno architektów, jak i odbiorców nowo budowanych domów, czyli mieszkańców, jest coraz większa.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje