środa, 18 marca 2020 20:01

Dąbrowa Tarnowska. Naukowa Konferencja Medyczna odwołana z powodu koronawirusa

Autor Marzena Gitler
Dąbrowa Tarnowska. Naukowa Konferencja Medyczna odwołana z powodu koronawirusa

Organizatorzy Naukowej Konferencji Medycznej w ramach VII Dąbrowskich Spotkań Klinicznych, która miała się odbyć w 25 kwietnia b.r poinformowali o odwołaniu spotkania i przeniesienia do na przyszły rok.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że mając na uwadze bezpieczeństwo Uczestników i Wykładowców, zbliżająca się w terminie 25 kwietnia br. Naukowa Konferencja Medyczna w ramach VII Dąbrowskich Spotkań Klinicznych pt. „Zdrowie mężczyzny w codziennej pracy lekarzy praktyków”, w zawiązku z sytuacją epidemiologiczną i zagrożeniem rozpowszechniania się koronawirusa COVID-19 zostaje odwołana w tym roku i przeniesiona na 2021 rok.

Powodem jest niepokojąco rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna dotycząca COVID-19 oraz zgodnie  za Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego, jak i ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych  nimi sytuacji kryzysowych, z uwagi na kluczową rolę profesjonalistów medycznych w prewencji szerzenia się zakażeń rekomenduje odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne.

Zatem, Zarząd Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, postanowił, że nie spotykamy się z Państwem jak planowano w kwietniu br., ale zachowując cykliczność kwietniowych konferencji medycznych w Dąbrowie Tarnowskiej. Mamy nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku i będziemy mogli ponownie zaprosić Państwa z tym samym tematem i tą samą obsadą Wykładowców.

Wstępnie, już dzisiaj, Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego zaprasza wszystkich Państwa, Wykładowców oraz współorganizatorów i naszych sponsorów na 7 Dąbrowskie Spotkania Kliniczne na 23-24 kwietnia 2021 r.

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego VII Dąbrowskich Spotkań Medycznych, prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela i Zarząd Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego: dr Norbert Kopeć, dr n. med. Michał Surynt, Krzysztof Orwat

Naukowe konferencje medyczne w Dąbrowie Tarnowskiej w kwietniu są już tradycją. W ramach Dąbrowskich Spotkań Klinicznych Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego zaprasza od 7 lat na dwudniową konferencję naukową, na której z lekarzami różnych specjalności praktykujących w ambulatoriach, przychodniach, szpitalach i szkołach spotykaja się wybitnymi pracownicy naukowi i kliniczni wiodących ośrodków akademickich w Polsce. Spotkania mają charakter otwarty. Pierwszego dnia dla mieszkańców organizowane są pokazy i warsztaty z zakresu pierwszej pomocy itp.

Szczgółowe informacje o konterencji na dsk.org.pl.

koronawirus najnowsze informacje

Dąbrowa Tarnowska - najnowsze informacje