czwartek, 14 stycznia 2021 14:27

Dobczyce. Budżet przyjęty. Gmina planuje dużo inwestycji

Autor Wiktoria Mitura
Dobczyce. Budżet przyjęty. Gmina planuje dużo inwestycji

Rada Miejska w Dobczycach uchwaliła budżet na 2021 rok. W tym roku wynosi 539 164,37 zł. W gminie zaplanowano mnóstwo inwestycji.

Wśród zaplanowanych inwestycji na 2021 znalazły się m.in.

 • Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego (LIFE)
 • Budowa 1 etapu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 964 w miejscowości Sieraków
 • Przygotowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Dobczyce, gmina Dobczyce, na odcinku ul. Stadnicka - ul. Skrzynecka
 • Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego
 • Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych w ramach Inicjatyw Samorządowych z Powiatem Myślenickim
 • Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Sieraków oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – zlewnia Kornatka (Zalas)
 • Modernizacje dróg gminnych
 • Przygotowanie dokumentacji dla modernizacja ul. Kościuszki w Dobczycach
 • Udostępnienie i zabezpieczenie zapory zbiornika wodnego w Dobczycach dla ruchu turystycznego
 • Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach
 • Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dobczycach
 • Modernizacja budynku ŚDS przy ul. Jagiellońskiej
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niezdów, Skrzynka i Dobczyce – etap 1
 • Modernizacja Domu Ludowego w Stadnikach
 • Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku zaplecza sportowego w Kornatce
 • Renowacja 3 zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Dobczyce (Św. Floriana, Kapliczki w formie groty umiejscowionej na lipę Marysieńka, Kapliczka Męki Pańskiej w Stojowicach)
 • Modernizacja mostu drewnianego oraz pomieszczenia na piętrze Zamku
 • Prace związane z budową kładki z korony zapory oraz zagospodarowanie wzgórza zamkowego (zadanie aneksowane z 2020r)
 • Zakup i montaż kotary do auli w RCOS oraz wykonanie niezbędnych instalacji ppoż. związanych z okotarowaniem
 • Wykonanie niezrealizowanych odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stojowice oraz Dobczyce ul. Grabowa

Planowane inwestycje w 2021 w ramach fundusz sołeckiego

1. Sołectwo Bieńkowice

 • Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego
 • Zagospodarowanie działki przylegającej do remizy OSP Bieńkowice na cele rekreacyjno-sportowe

2. Sołectwo Brzączowice

 • Modernizacja drogi gminnej Brzączowice Górki IV

3. Sołectwo Brzezowa

 • Zakup lustra
 • Modernizacja drogi gminnej

4. Sołectwo Dziekanowice

 • Opracowanie dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 964 przy nowym budynku SP w Dziekanowicach
 • Ogrodzenie piłkochwytami oraz montaż oświetlenia wokół boiska treningowego LKS Dziecanovia

5. Sołectwo Kędzierzynka

 • Modernizacja drogi gminnej od przepustu koło tartaku w stronę przepustu na potoku
 • "Zaprojektuj i wybuduj" - oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w kierunku Willi

6. Sołectwo Kornatka

 • Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kornatka - Zasań
 • Zakup sceny

7. Sołectwo Niezdów

 • Zakup luster
 • Regulacja Stanu prawnego dróg
 • Zakup i wymiana korytek

8. Sołectwo Nowa Wieś

 • Zakup samochodu strażackiego - średniego

9. Sołectwo Rudnik

 • Wykonanie nakładki asfaltowej drogi dojazdowej na działce 212/2 do posesji w miejscowości Rudnik

10. Sołectwo Sieraków

 • Projekt oświetlenia drogi powiatowej Nr K 1954
 • Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej działka Nr 342

11. Sołectwo Skrzynka

 • Wykonanie oświetlenia ulicznego Skrzynka Górna - droga do zbiornika działka Nr 430

12. Sołectwo Stadniki

 • Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej - Stadniki pod las

13. Sołectwo Stojowice

 • Zakup sprzętu rekreacyjnego do ćwiczeń na wolnym powietrzu
 • Remont rowów i poboczy w Stojowicach
 • Montaż dwóch lamp oświetleniowych przy drodze gminnej
 • Zakup sprzętu do nagłośnienia/monitoringu
 • Wykonanie miejsca pod ogniska wraz z montażem zakupionych ławek ogrodowych

Środki zaplanowane na fundusz sołecki w budżecie w roku 2021 kolejny raz zostały zwiększone i wynoszą 539 164,37 zł. W poprzednich latach wynosiły odpowiednio:

 • 2020 - 480 808,21 zł
 • 2019 - 454 043,00 zł
 • 2018 - 414 022,66 zł
 • 2017 - 342 775,98 zł
 • 2016 - 324 666,07 zł

info i foto: UMiG Dobczyce

Myślenice - najnowsze informacje