piątek, 11 grudnia 2020 14:13

Aktywizacja w Dobczycach! Jesteś bezrobotny i zainteresowany? Przeczytaj

Autor Wiktoria Mitura
Aktywizacja w Dobczycach! Jesteś bezrobotny i zainteresowany? Przeczytaj

Od nowe roku rusza projekt Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach pn. „Aktywizacja w Dobczycach”. Może wziąć w nim udział 40 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo. Rekrutacja już niedługo! Sprawdź, co możesz zyskać.

Celem projektu jest przeprowadzenie indywidualnych działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W projekcie weźmie udział 40 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo. Dla każdego uczestnika zostanie sporządzona indywidualna diagnoza potrzeb, na podstawie której zaplanowane będzie odpowiednie wsparcie. W zależności od potrzeb, będą to kursy lub szkolenia zawodowe, staże, rehabilitacja oraz pomoc finansowa.

Projekt będzie realizowany od 04 stycznia 2021 roku do 30-06-2023 roku.

Od kiedy można się zgłaszać?

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w I kwartale nowego roku, a osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać szczegółowe informacje w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach pod nr tel. 12 37 21 711.

Gmina starała się o dofinansowanie na ten projekt. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, projekt został pozytywnie oceniony i umieszczony na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.

Łączne nakłady finansowe: 309 250,00 zł (w tym: dofinansowanie: 261 250,00 zł. i wkład własny: 48 000,00 zł).

info: UGiM Dobczyce

Myślenice - najnowsze informacje