poniedziałek, 9 grudnia 2019 12:25

Dobczyce: Pamiętaj o wodomierzu!

Autor Anna Piątkowska-Borek
Dobczyce: Pamiętaj o wodomierzu!

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce (powiat myślenicki) przypomina o zabezpieczeniu wodomierzy.

Należy pamiętać o konieczności:

– odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych (w tym wodomierzy) przed zamarznięciem w taki sposób, aby było możliwe dokonywanie odczytów wodomierzy,

– odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw,

zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

– Niewykonanie wymienionych prac i zabezpieczeń może być przyczyną poważnych awarii (na przykład rozmrożenia wodomierza, zalania) i strat, których koszty obciążą odbiorców usług – informuje UGiM Dobczyce.

Myślenice - najnowsze informacje