sobota, 7 września 2019 20:09

Dobczyce: Problem z psami

Autor Anna Piątkowska-Borek
Dobczyce: Problem z psami

W Dobczycach coraz częściej konieczne są interwencje dotyczące wolno biegających psów. Urzędnicy przypominają o obowiązkach właścicieli czworonogów.

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce zwraca się do właścicieli psów, by przestrzegali regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz przepisów, o jakich mówi ustawa o ochronie zwierząt. Tym, którzy nie będą przestrzegać obowiązków, grozi kara.

– Zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń „kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł lub karze nagany.”
Zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu Cywilnego „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło (…)” – przypomina UGiM Dobczyce.

Obowiązki właścicieli psów

Osoby, które utrzymują zwierzęta domowe, są zobowiązane do:

– zapewnienia stałego i skutecznego dozoru nad zwierzętami,

– właściwego zabezpieczenia posesji przed przedostaniem się psa poza ogrodzenie,

– prowadzenia psa na smyczy, a agresywnego lub rasy niebezpiecznej na smyczy i w kagańcu,

– sprawowania skutecznej kontroli nad psem zwolnionym ze smyczy, co jest dozwolone wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi,

– sprzątania po swoim psie,

– humanitarnego traktowania zwierząt,

– szczepienia psa przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od ukończenia 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Myślenice - najnowsze informacje